• 20 marca w siedzibie Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie przeprowadzono część ustną PES z chirurgii stomatologicznej
  • Na 18 osób zdających, egzaminu nie przebrnęła tylko jedna osoba
  • W jesiennej sesji egzaminacyjnej część testowa PES z chirurgii stomatologicznej odbędzie się 16 października 2023 r. w siedzibie CEM w Łodzi

Wyniki ustnego PES z chirurgii stomatologicznej

20 marca 2023 r. w siedzibie Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Dra Witolda Chodźki 6 przeprowadzono cześć ustną Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej.

Do egzaminu przystąpiło 18 osób. 1 osoba uzyskała ocenę niedostateczną.

Oceny zdających przestawiają się następująco:

  • bardzo dobry - 0;
  • ponad dobry - 0;
  • dobry - 3;
  • ponad dostateczny - 7;
  • dostateczny - 7;
  • niedostateczny – 1.

Kiedy następny PES testowy 

W jesiennej sesji egzaminacyjnej część testowa PES z chirurgii stomatologicznej odbędzie się 16 października 2023 r. w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.