Do części ustnej PES przystąpiło 31 osób (jedna osoba spośród uprawnionych nie zgłosiła się na egzamin).

Oceny zdających:
bardzo dobry – 0
ponad dobry – 1
dobry – 10
ponad dostateczny – 9
dostateczny – 7
niedostateczny – 4.

Czterem osobom nie udało się zdać egzaminu.

Część ustna PES z chirurgii stomatologicznej odbyła się 11 i 12 października 2021 r. w siedzibie Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie przy ul. Osiedle Złotej Jesieni 1.

W przyszłej sesji egzaminacyjnej część testowa odbędzie się 21 marca 2022 r. w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.