21 marca 2022 r. w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi odbyła się cześć testowa Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej.

Do egzaminu testowego PES przystąpiło 38 osób. Spośród nich 11 zdających nie uzyskało progu niezbędnego do zaliczenia egzaminu (72 pkt.). Najwyższy wynik punktowy wynosił 109 pkt., natomiast najniższy 50 pkt.

Oceny zdających przedstawiają się następująco:
bardzo dobry - 1
ponad dobry - 1
dobry - 3
ponad dostateczny - 10
dostateczny - 12
niedostateczny - 11

Część ustna egzaminu odbędzie się 28 - 30 marca w siedzibie Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Dra Witolda Chodźki 6 - poinformował infoDENT24.pl prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, krajowy konsultant z zakresu chirurgii stomatologicznej.