14 osób  spośród 45, które przystąpiły do PES z chirurgii stomatologicznej - nie uzyskało progu niezbędnego do zdania egzaminu. Ten wynosił 72 punkty.

Oceny zdających przestawiają się następująco:
bardzo dobry - 0
ponad dobry - 4
dobry - 7
ponad dostateczny -10
dostateczny - 10
niedostateczny - 14.

Najwyższy wynik punktowy wynosił 106 punktów, natomiast najniższy 32 punkty.

Część ustna egzaminu odbywać się będzie 11 i 12 października 2021 r. w siedzibie Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.