• Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało terminy 53 egzaminów specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2023 r. Wśród nich jest siedem, dedykowanych głównie lekarzom dentystom
  • Pełna lista PES obejmuje 83 pozycje. Dla 30 dziedzin medycyny nie podano jeszcze dat egzaminów testowych
  • Pierwszy PES testowy (chirurgia stomatologiczna i chirurgia szczękowo – twarzowa) odbędzie się 6 marca  

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi informuje, że wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego (test) zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie:

  • chirurgia stomatologiczna 6 marca;
  • chirurgia szczękowo – twarzowa 6 marca;
  • stomatologia dziecięca 8 marca;
  • protetyka stomatologiczna 22 marca;
  • ortodoncja 17 marca;
  • periodontologia 3 kwietnia;
  • stomatologia zachowawcza z endodoncją 21 kwietnia.