Jak zwykle egzamin pisemny (test) przeprowadzony zostanie przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Data egzaminu ustnego zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Zalecana lista piśmiennictwa, która pomoże przygotować się do PES:  podręczniki obowiązkowe (10 pozycji) i uzupełniające (15 pozycji) dostępna jest pod adresem: cem.edu.pl

Przypominamy, że wniosek zgłoszeniowy do PES należy złożyć (za pomocą SMK) do 31 lipca 2021 r.