Podczas obrad nowo wybranego Prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które odbyło się 10 stycznia we Wrocławiu podjęto m.in. uchwały w sprawie przyznania funkcji w Prezydium Zarządu Głównego PTS.

Decyzją zgromadzonych wiceprezydentami Towarzystwa w najbliższej kadencji będą:
prof. Tomasz Konopka,
prof. Wojciech Bednarz
prof. Ingrid Kalinowska-Różyło.

Funkcję sekretarza generalnego powierzono lek. stom. Annie Lelli, którą w pracy będzie wspierał lek. stom. Jakub Hadzik (zastępca sekretarza generalnego).

Za finanse PTS odpowiedzialny będzie duet prof. Tomasz Gedrange (skarbnik generalny) – lek. dent. Sadri Rayad (zastępca skarbnika).

Wybrano także przewodniczących Komisji Problemowych. Zostali nimi:
Prof. Tomasz Konopka - przewodniczący Komitetu Nauki Akademii Wiedzy i Praktyki,
Prof. Ingrid Kalinowska-Różyło - przewodnicząca Komitetu ds. Praktyki Zawodowej Akademii Wiedzy i Praktyki,
Dr hab. Piotr Majewski - przewodniczący Komitetu Edukacyjnego Akademii Wiedzy i Praktyki,
Lek. dent. Anna Lella - przewodnicząca Komitetu ds. Współpracy,
Dr hab. Bogumił Lewandowski – przewodniczący Komitetu ds. Nagród i Wyróżnień,
Dr hab. Grażyna Wiśniewska – przewodnicząca Komitetu Działań Charytatywnych i Historii,

Dodatkowo prof. Tomaszowi Konopce powierzono funkcję redaktora wiodącego czasopism stomatologicznych.

Warto dodać, że przewodniczącą Komisji Rewizyjnej będzie prof. Beata Dejak, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego prof. Ryszard Koczorowski.

O obradach Prezydium PTS informowaliśmy tutaj.