Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska kieruje Zakładem Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

Prezydent European Academy of Dentomaxillofacial Radiology w okresie 2018 - 2020 r.

Specjalista (II) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 500 prac, publikacji i doniesień zjazdowych. Uczestniczka w roli eksperta podczas licznych kongresów międzynarodowych. Wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego.

Jest wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członkinią zarządu Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a także członkinią zarządu Koła Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Jest również członkiem Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” oraz towarzystw European Society of Radiology i European Society of Head and Neck Radiology.

Do Senatu wybrana została również prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska - kierownik Zakładu Zintegrowanej  Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie.

Posiada specjalizacje z zakresu stomatologii zachowawczej i dziecięcej oraz zdrowia publicznego.

Jest kierownikiem Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wydającym:
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences  (dawniej – Annales UMCS, sectio DDD, Pharmacia).
Current Problems of Psychiatry (dawniej Badania nad Schizofrenią).
Pielęgniarstwo XXI wieku.
Polish Journal of Public Health (dawniej Zdrowie Publiczne)

O tym, że w składzie Senatu UM w Lublinie wybrany został prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama  informowaliśmy już wcześniej.

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich mandat uzyskał m.in. dr n. med. Michał Łobacz adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Druga tura wyborów do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024 w grupach: profesorów i profesorów UM oraz doktorów habilitowanych zaplanowano w formie zdalnej 21 lipca 2020 r. w godzinach 9.00-13.00.