Komisja Stomatologiczna NRL chce usprawniania systemu kształcenia podyplomowego stomatologów. - Zdecydowana większość lekarzy dentystów specjalistów jest już w wieku emerytalnym. Stomatolodzy mają utrudniony dostęp do szkolenia specjalizacyjnego, Może to powodować braki w liczbie wysoko wyspecjalizowanej kadry lekarskiej - przekonują samorządowcy.

Pomysły na uzdrowienie sytuacji dentyści zaprezentowali Jolancie Orłowskiej-Heitzman, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej widzi konieczność stworzenia odpowiednich warunków do poszerzenia bazy jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację, która mogłaby być oparta także na indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktykach lekarsko - dentystycznych.

Stomatolodzy proponują usprawnianie systemu kształcenia podyplomowego stomatologów poprzez dokonanie zmian przepisów akredytacyjnych dla jednostek wyrażających wolę prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. Takie kształcenie powinno być realizowane zarówno w indywidualnych specjalistycznych, jak i grupowych specjalistycznych praktykach lekarskich.

Komisja stwierdza, że zmianom muszą ulec standardy akredytacyjne podmiotów szkolących, które są zawarte w programach specjalizacji lekarsko-dentystycznych.