Prof. dr hab. n. med. Leszek Kryst zmarł 19 lutego 2022 roku,  w wieku 93 lat. 

 Urodził się 20 maja 1929 r. na warszawskiej Woli w patriotycznej rodzinie robotniczej. Należał do pokolenia Kolumbów,  był harcerzem a następnie żołnierzem AK (pseudonim Wirski), brał udział w Powstawaniu Warszawskim na Woli i w Śródmieściu. Wielokrotnie ranny  trafił do niemieckiego obozu karnego w Sandbostel, a stamtąd do II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, z którym trafił do Anglii. Tu ukończył szkołę polską w Cannon Hall i uzyskał maturę. Do Polski powrócił w 1947 r. ukończył Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej w Warszawie w 1950 r., a następnie stomatologię na Akademii Medycznej w Warszawie, w 1954 r.

Do końca swojej kariery akademickiej pozostał wierny swojej Alma Mater, przechodząc w niej wszystkie etapy rozwoju naukowo-dydaktycznego od zastępcy asystenta  w Klinice Stomatologii Zachowawczej w 1954 r., aż do profesora zwyczajnego Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej w 1986 r.  

W latach 1960-1964 studiował jednocześnie na Wydziale Lekarskim. W 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Badania laboratoryjne fizyko-chemicznych własności cementów krzemowych”. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowej AM we Wrocławiu kierowanej przez prof. M. Górskiego. W 1972 r. otrzymał tytuł dr habilitowanego (tytuł pracy habilitacyjnej: Zmiany morfologiczne w stawach skroniowo-żuchwowych ludzi). Nieustająco pogłębiał swoje zainteresowania zarówno stomatologiczne, uzyskując specjalizacje ze stomatologii zachowawczej, chirurgii szczękowej i chirurgii stomatologicznej, a także lekarskie, specjalizując się w anestezjologii.  W latach od 1972 do 1999 pełni wiele funkcji kierowniczych w swojej uczelni.
- 1972-1999 był Kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej a następnie I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,  
- 1973-1981 dyrektorem Instytutu Stomatologii,
- 1975-1978 dziekanem I Wydziału Lekarskiego,
- 1978-1981 prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych.
- 1984-1989 pełnił funkcję podsekretarza stanu w MZiOS.

Prof. Kryst był założycielem i Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowych (EACMFS) oraz Prezesem Zarządu Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej. Przez trzy kadencje był w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 Zainteresowania naukowe prof. Krysta skupiały się na zagadnieniach z zakresu: epidemiologii, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych twarzy oraz jamy ustnej; opracowaniu metod leczenia guzów zębopochodnych i nienowotworowych zmian kostnych szczęk; metod rozpoznawania, różnicowania i leczenia złamań części twarzowej czaszki; leczenia chirurgicznego wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych; wprowadzenia nowych technik chirurgicznych w leczeniu złamań części twarzowej czaszki; wdrożenia znieczulenia ogólnego bez intubacji w warunkach ambulatorium stomatologicznego oraz implantologii stomatologicznej.

W Polskiej Bibliografii Lekarskiej odnaleźć można 158 jego prac choć było ich zapewne więcej (ponad 300), ponieważ nie wszystkie zostały tam umieszczone. Nazwisko profesora każdemu polskiemu dentyście kojarzyć się będzie przede wszystkim ze znakomitymi podręcznikami akademickimi -  „Chirurgia szczękowo-twarzowa” PZWL (5 wydań), „Atlas zabiegów chirurgii stomatologicznej” PZWL (2 wydania), „Znieczulenie w praktyce stomatologicznej” PZWL (2 wydania).

Profesor Leszek Kryst był opiekunem wielu karier akademickich i klinicznych. Między innymi  5 habilitacji, w tym późniejszych profesorów Janusza Piekarczyka, Huberta Wanyury oraz Andrzeja Wojtowicza. Był promotorem 18 doktoratów. Opiekował się specjalizacjami całej rzeszy polskich chirurgów szczękowo-twarzowych oraz stomatologicznych.

Za swoja działalność został uhonorowany między innymi Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony Nauczyciel Akademicki, Medalem Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia a także Złotą Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Był także wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.

Więcej czytaj: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne