• W 14. edycji konkursu Złoty Skalpel 2022 Pulsu Medycyny zwyciężył zespół naukowców pracujący pod kierunkiem prof. Iwony Niedzielskiej
  • Zdobywcy Złotego Skalpela wyróżnieni zostali m.in. za zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem złożonych indywidualnych implantów 3D części twarzowej, wykonywanych z biokompatybilnych materiałów, zaprojektowanych w oparciu o TK 
  • Zespół naukowców realizuje także unikatowe operacji w zakresie onkologii, w tym rekonstrukcje utraconych kości twarzoczaszki przeszczepami pobranymi z innych okolic ciała
  • Prof. Iwona Niedzielska jest m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii 

Oklaski dla zespołu prof. Iwony Niedzielskiej  

Zwycięski zespół naukowców lekarzy, kierowany przez prof. dr hab. n. med. Iwonę Niedzielską, od szeregu lat wykonuje skomplikowane zabiegi z wykorzystaniem implantów 3D. Tak stworzone konstrukcje odtwarzają fragmenty twarzy, które ucierpiały w wyniku urazu czy choroby.

Przypomnijmy, że miesiąc temu prof. Iwona Niedzielska wybrana została na funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. .

Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska kieruje oddziałem Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej woj. śląskiego, prowadzi Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej w Tychach.

Laureaci Złotego Skalpela

Jak podaje Puls Medycyny, prof. Iwona Niedzielska jest pomysłodawcą i wykonawcą zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem złożonych indywidualnych implantów 3D części twarzowej, wykonywanych z biokompatybilnych materiałów, zaprojektowanych w oparciu o TK, wydrukowanych lub wyfrezowanych na podstawie projektu własnego autorstwa oraz wprowadzonych do organizmu pacjenta.

Kolejnym projektem prof. Iwony Niedzielskiej było wdrożenie unikatowych operacji w zakresie onkologii, w tym rekonstrukcji utraconych kości twarzoczaszki przeszczepami pobranymi z innych okolic ciała przy użyciu mikrozespoleń naczyniowych z równoczesnym wprowadzeniem implantów zębowych do przeszczepu.

Prof. Niedzielska jest również inicjatorką i wykonawczynią unikatowej metody leczenia naciekającej postaci guzów olbrzymiokomórkowych dużych rozmiarów za pomocą iniekcji sterydów wprowadzanych własną techniką w obszar śródkostnego guza jako alternatywy dotychczasowej okaleczającej metody resekcji odcinkowej kości z usunięciem zębów i następczej rekonstrukcji przeszczepem z innych okolic ciała.

Pomagają pacjentom dotkniętym przez los

- Nasze życie po tych zabiegach zaczęło się po raz drugi - mówiły leczone w Katowicach pacjentki.

Specjalistycznego leczenia podjął się zespół pod kierownictwem szefowej Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Iwony Niedzielskiej.

- Pomagamy pacjentom, którzy wcześniej leczyli się w innych ośrodkach, ale mimo wcześniejszych zabiegów ich stan się nie poprawiał. W ich leczeniu korzystamy z wiedzy medycznej i z najnowszej technologii. Przywracamy zdrowie i funkcje, bez których wcześniej nie mogli funkcjonować wśród ludzi – opowiadała prof. Iwona Niedzielska.

Pod jej kierownictwem przeprowadzono rok temu obustronną rekonstrukcję szczęki za pomocą implantu 3D u 31-letniej pacjentki, która urodziła się z obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Kobieta, zanim trafiła do katowickiego szpitala, przeszła w innych placówkach ponad 30 zabiegów, w tym również z użyciem unaczynionych przeszczepów, które zakończyły się jednak niepowodzeniem. Funkcjonowała bez szczęki.

Implanty 3D w głównej roli

Katowiccy lekarze wykonali zabieg, w którym użyto frezowanego z tytanu implantu. Ze względu na bardzo trudne warunki anatomiczne wymagało to niezwykle starannego projektowania. Ostatecznie implant 3D zamontowano obustronnie na kościach jarzmowych. Dzięki specjalnie zaplanowanym elementom w części ustnej implantu można było wykonać silne zakotwienie nowej protezy. Pacjentka, dzięki przywróceniu wyglądu i funkcji, odzyskała wiarę w siebie.

- To był wyjątkowy zabieg wprowadzenia implantu 3D zastosowany w powikłaniach rozszczepowych, przywracający całkowicie sprawność układu stomatognatycznego – wskazywała prof. Niedzielska.

Implanty dla pacjentów onkologicznych 

Kolejny zabieg przywrócił możliwość normalnego życia 19-letniej dziewczynie, cierpiącej z powodu guza żuchwy, który zniszczył cały jej uzębiony odcinek. Pacjentka przeszła w szpitalu im. A. Mielęckiego udany zabieg resekcji i rekonstrukcji żuchwy mikronaczyniowym płatem strzałkowym, z jednoczesnym wprowadzeniem implantów zębowych, dzięki czemu mogła mieć wykonaną protezę. - To było wiele lat leczenia, bólu, traciłam już wiarę. Po zabiegu moje życie się odmieniło, wróciłam do aktywności, nie boję się wychodzić z domu i kontaktów z ludźmi - powiedziała Monika, która obecnie studiuje.

W Szpitalu im. A. Mielęckiego w Katowicach sukcesem zakończyło się również leczenie 68-letniej pacjentki, u której przeprowadzono w przeszłości całkowitą obustronną resekcję szczęki z powodu nowotworu. Kobieta musiała przez wiele lat używać ciężką płytę akrylową z obturatorem, którą przytrzymywała językiem.

Przez dwa lata powstawały projekty implantu tytanowego 3D, który miał stworzyć rusztowanie dla zapadającej się twarzy i umożliwić noszenie protezy. Przeprowadzono analizy obciążeniowe każdego nowego projektu implantu. Ostatecznie zaakceptowany implant zamontowano w pobliżu szwów łączących kości twarzy i czaszki, a na specjalnie zaprojektowanych w części ustnej implantu elementach osadzono protezę. Dzięki temu pacjentka odzyskała funkcję mowy i żucia oraz sens życia. Na jej prośbę przeprowadzono też rekonstrukcję zbyt krótkiej górnej wargi.

Projektowanie w oparciu o model stereolitograficzny.

W 2015 r. zespół prof. Iwony Niedzielskiej operował pacjentkę, której - z powodu zmian nowotworowych - usunięto lewy trzon żuchwy.

- Wiązało się dla niej nie tylko z kłopotami z jedzeniem i mówieniem, ale również pogorszeniem prezencji, a co za tym idzie z problemami psychicznymi i trudnościami w relacjach z otoczeniem. Przeprowadzona przez zespół lekarzy pod moim kierownictwem operacja znacząco poprawiła komfort życia chorej - tłumaczyła prof. Iwona Niedzielska.

Do rekonstrukcji użyto fragmentu kości strzałkowej lewego podudzia pacjentki, wraz z żyłami i tętnicą strzałkową. Fragment kości został wymodelowany w oparciu o wcześniej przygotowany na podstawie tomografii komputerowej model stereolitograficzny. Do zaimplementowanej kości strzałkowej wprowadzono trzy implanty zębowe.