- Bywa, że zaniedbania w jamie ustnej wynikają z rozwijającej się demencji, która może objawiać się m.in. trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności, np. szczotkowaniu zębów. Warto spojrzeć na pacjenta przez pryzmat różnych scenariuszy, aby dostrzec rzeczywiste źródło problemu. Takiego pacjenta trzeba też otoczyć specjalną opieką – mówi dentystka.

infoDENT24.pl niejednokrotnie relacjonował doniesienia naukowców, także i to, że diagnoza zębów w młodym wieku może wskazać na podwyższone ryzyko pojawienia się w dalekiej przyszłości choroby Parkinsona lub Alzheimera (Icahn School of Medicine  - Nowy Jork).

- Zęby są jak słoje drzewa, które wiele mówią nie tylko o jego wieku, ale o warunkach wzrostu – uważa prof. Manish Arora z Preventive Medicine and Dentistry w Icahn School of Medicine. - Z zębów możemy odczytać m.in. kiedy człowiek narażony był w sposób szczególny na ekspozycję szkodliwych związków i pierwiastków – dodaje prof. Manish Arora.

To ważne, gdyż w ten sposób można określić czynniki ryzyka, związane ze zwiększonym  niebezpieczeństwem zapadnięcia na ciężkie neurologiczne schorzenia typu choroba Parkinsona lub Alzheimera.

Jak informował infoDENT24.pl, naukowcy sugerują, że zbyt duże dawki żelaza, a u niektórych ludzi nawet te zalecane, doprowadzić mogą do poważnych schorzeń neurologicznych uwidocznionych w starszym wieku. W ich przekonaniu stan zagrożenia można wyczytać z zębów. W rozwoju takich schorzeń, jak choroba Parkinsona lub Alzheimera, czynnikami ryzyka, oprócz żelaza, są m.in.: pestycydy, mangan, ołów, polichlorowane bifenyle, rozpuszczalniki.

- Dla lekarzy dentystów oczywistym jest fakt, że zły stan zębów sam może indukować rozwój ogólnoustrojowych chorób m.in. cukrzycy, chorób serca lub zapalenia płuc. Uważa się bowiem, że stany zapalne w jamie ustnej nie pozostają bez wpływu na nasz organizm. A więc wbrew potocznemu myśleniu, zdrowe zęby w przypadku starszej osoby to nie tylko piękny uśmiech, czy narząd służący do żucia, ale fundament profilaktyki – przypomina Dorota Stankowska.

Badania, przeprowadzone przez amerykański Case Western Reserve University School of Dental Medicine, wykazały, że implanty stomatologiczne podniosły satysfakcję życia kobiet w starszym wieku w wielu aspektach: społecznym, zawodowym, zdrowotnym, a także seksualnym. O ile pacjent przez wiele lat funkcjonuje bez zębów, zwlekając z odbudową, dochodzi do zaniku kości, są jednak na to metody. Z powodzeniem dokonuje się odbudowy kości, która jest kluczowa przed zabiegiem implantacji.

- Aby zamocować implanty, niezbędny jest solidny fundament kostny. W tym celu przez chirurga stomatologa wykonywany jest zabieg odbudowy fragmentów szczęki i żuchwy, kluczowy dla implantacji, ale bywa równie pomocny w utrzymaniu dziąseł w zdrowej kondycji. Odbywa się to za pomocą tzw. sterowanej regeneracji kości (ang. Guided Bone Regeneration, GBR) i zastosowaniu specjalnej membrany, dzięki której stymulowane są komórki odpowiedzialne za wzrost kości – wyjaśnia Dorota Stankowska.