Wśród „stomatologicznych” PES, które legitymowały się największym odsetkiem „zdawalności” znalazły się: stomatologia zachowawcza z endodoncją 95,93 proc, stomatologia dziecięca 94,74 proc., oraz periodontologia 94,08 proc. Z kolei najmniejszy odsetek osób, które zdały PES - wystąpił w przypadku chirurgii stomatologicznej (88,46 proc.). Taki rezultat dał 79 miejsce na 83 dyscypliny medyczne.

Analizowany okres dotyczy lat 2009 – 2018.