W przekonaniu marszałka Senatu, w obecnej wyjątkowej sytuacji i z uwagi na stopień zagrożenia epidemicznego ludności, egzamin pisemny PES powinien być wystarczający do uznania młodego lekarza za specjalistę. Inaczej, zamiast zyskać nowych specjalistów, odsuwamy ich od pracy w okresie najgorętszej walki z pandemią i pogłębiamy i tak już istniejące braki kadrowe w ochronie zdrowia.

Jest to odpowiedź na liczne apele prezesa NRL Andrzeja Matyji o odwołanie części ustnej PES w sesji wiosennej 2021 r. tego egzaminu.

Marszałek Senatu zwrócił także uwagę, że powinno się jak najszybciej zwiększyć pulę polskich młodych specjalistów, szczególnie, że Ministerstwo Zdrowia dopuszcza do pracy w Polsce lekarzy spoza krajów UE, nie sprawdzając ich umiejętności ani znajomości języka polskiego.

Prezes NRL twierdzi, że wyniki części ustnej PES z lat poprzednich miały stosunkowo niewielki wpływ na ostateczny wynik (pozytywny lub negatywny) całego egzaminu. Oznacza to, że cześć pisemna egzaminu pozwala na dostateczną weryfikację wiedzy osób przystępujących do egzaminu. Prezes NRL wierzy, że kierując się bezpieczeństwem młodszych koleżanek i kolegów konsultanci krajowi przychylą się do apelu o odstąpienie od organizacji części ustnej PES w sesji wiosennej 2021 r.

W piśmie podkreślono, że stanowisko konsultantów w tej sprawie będzie miało kluczowe znaczenie dla decyzji, jaką w sprawie odstąpienia od organizacji części ustnej PES podejmie minister zdrowia.