• Możliwość samodzielnego pobierania zaświadczeń o wyniku PES oraz LDEK i LEK pojawiła się wraz z uruchomieniem wersji 2.4.0 SMK I - podaje CEM
  • W celu uzyskania innych zaświadczeń konieczne jest przesłanie do CEM odpowiedniego podania, skierowanego w formie papierowej albo przez e-PUAP

Jak pobrać zaświadczenia o wyniku PES

Zaświadczenie potwierdza wyniki PES składającego się z części testowej i ustnej oraz PES, który składał się tylko z części testowej (w okresie epidemii COVID-19).

W celu uzyskania innych zaświadczeń konieczne jest przesłanie do CEM odpowiedniego podania, skierowanego w formie papierowej albo przez e-PUAP.

Taki sposób pozyskiwania zaświadczeń jest możliwy dzięki uruchomieniu 16 lutego wersji 2.4.0.1 w SMK I (System Monitorowania Szkoleń Pracowników Medycznych). Zawarta jest tam funkcjonalność umożliwiająca lekarzom  i lekarzom dentystom samodzielne pobranie zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Algorytm pobierania zaświadczeń

W celu pobrania zaświadczenia o wyniku egzaminu PES należy:

  • na ekranie głównym w SMK I wybrać kafelek „Wnioski o egzamin specjalizacyjny”;
  • na liście wniosków o egzamin specjalizacyjny wybrać wniosek o egzamin, dla którego lekarz/lekarz dentysta chce pobrać zaświadczenie o wyniku;
  • po rozwinięciu akcji należy wybrać opcję "Wydruk zaświadczenia”;
  • pobrać i zapisać na dowolnym nośniku zaświadczenie o wyniku egzaminu;
  • w przypadku pojawienia się komunikatu o treści "Brak możliwości wygenerowania zaświadczenia” - skontaktować się z CEM.