• Temat główny treningu organizowanego przez OIL w Warszawie: Oczekują ode mnie niemożliwego, a przecież robię co w mojej mocy…
  • Trening balintowski pomaga uporać się z frustracją związaną z wykonywaniem obowiązków lekarza i lekarza dentysty
  • Trening odbędzie 22 czerwca br. Zapisy trwają

Oczekują ode mnie niemożliwego. Frustracja w zawodzie lekarza 

Przeciążenie pracą i wypalenie zawodowe to nagminnie doskwiera medykom. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie organizuje trening balintowski poruszający problem frustracji i bezradności w pracy lekarza.

Na spotkanie, którego motto brzmi: „Oczekują ode mnie niemożliwego, a przecież robię co w mojej mocy…zaprasza 22 czerwca do siedziby izby.

Obowiązuje rejestracja. W formularzu należy wybrać grupę choć można też zapisać się  do obu grup.

Spotkanie poprowadzą certyfikowani liderzy grup Balinta:
Joanna Pazik i Anna Rudecka.

Efekty treningu balintowskiego. Mniej frustracji, lepsza komunikacja

Korzyści z uczestniczenia w treningach balintowskich:

profilaktyka i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
poprawa jakości komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, rodziną pacjenta i współpracownikami,
minimalizacja napięcia i prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań agresywnych, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka konsekwencji prawnych dla lekarza,
poprawa relacji lekarz-pacjent, a co za tym idzie, wzrost zaufania pacjenta i lepsze compliance,
poprawa samopoczucia, zmniejszenie dyskomfortu związanego z przeciążeniem prac a w kontakcie z emocjami pacjenta,
poszerzenie samoświadomości.

Trening będzie się odbywał podczas dwóch półtoragodzinnych sesji:

  •  grupa I:  17:15 – 18:45
  • grupa II: 19:15 – 20:45

Informacje pod nr tel. 22 54 28 390, e-mail: g.ciszewska@oilwaw.org.pl.