Zarządzeniem prorektora UJ ds. Collegium Medicum od października 2021 r. Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM funkcjonuje jako Katedra Chirurgii Stomatologicznej.

W 2021 r. minęło 25 lat istnienia Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Rocznica ta zbiegła się z 70. rocznicą powstania pierwszej Kliniki Chirurgii Stomatologicznej AM w Krakowie (1951 r.) i 65. rocznicą pracy zawodowej prof. Jadwigi Stypułkowskiej (1956 r.).

W Katedrze Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM prowadzone są liczne projekty badawcze:
1. Ocena ekspresji wybranych markerów nowotworowych komórek macierzystych w raku płaskonabłonkowym oraz zaburzeniach potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej
2. Badania nad związkiem infekcji HPV-16 i HPV-18 z występowaniem raka płaskonabłonkowego jamy ustnej
3. Ocena przydatności zastosowania autogennej macierzy zębinowej oraz fibryny bogatopłytkowej do augmentacji zębodołu po ekstrakcji zęba
4. Ocena odbudowy kości wyrostka zębodołowego szczęki w przypadku zamknięcia połączenia ustno-zatokowego z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej
5. Kliniczno-morfologiczna analiza sporadycznych i zespołowych postaci torbieli rogowaciejących kości szczękowych
6. Ocena skuteczności zastosowania dwóch wariantów dzielonego płata podniebiennego do zamykania połączenia i przetoki ustno-zatokowej
7. Opracowanie modelu kompleksowej profilaktyki wystąpienia martwicy kości szczękowych w przebiegu terapii lekami antyresorpcyjnymi
8. Ocena zastosowania płynu Carnoya i 5-fluorouracylu jako alternatywnych metod radykalizacji po leczeniu chirurgicznym zębopochodnej torbieli rogowaciejącej
9. Planowanie zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej przy użyciu mieszanej rzeczywistości

W realizacji projektów badawczych Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM współpracuje z następującymi jednostkami:
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM
Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM
Katedra Patomorfologii UJ CM
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM
Katedra i Zakład Patomorfologii SUM w Zabrzu
Katedra Biologii Medycznej i Molekularnej SUM w Katowicach

źródło: Katedra Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM