PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zabrze: szukają asystenta na chirurgii stomatologicznej

kan
13-10-2020, 11:20
Zabrze: szukają asystenta na chirurgii stomatologicznej Wakat na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (fot. Archiwum)
Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Wymagania stawiane kandydatom:

- dyplom lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- wykazywanie zainteresowania działalnością naukową,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami polsko- i anglojęzycznymi,
- dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 50,
- w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


Potrzebne dokumenty:

- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
- podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- plan rozwoju naukowego,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
-. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).


Termin składania dokumentów: 12 listopada 2020 r. 
drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Poniatowskiego 15, w Katowicach. 

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres kadry@sum.edu.pl.

Więcej: sum.edu.pl

 

  

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH