Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia w Zabrzu, którego budowa zakończy się w październiku 2021r., pomieści wysokospecjalistyczne laboratoria badawczo-technologiczne, wspierające firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne.

Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej zostało utworzone 1 maja 2021 roku. Do głównych zadań tego ośrodka należy prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Ponadto będzie to jednostka dająca możliwość międzynarodowej współpracy i uczestniczenia w europejskiej oraz światowych platformach technologicznych.

Ma tam działać m.in.  Laboratorium Badań Struktury Implantów oraz Laboratorium Inżynierskiego Wspomagania w Stomatologii.

Centrum będzie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę dostępną na rynku światowym. To pozwoli rozwinąć nasz potencjał badawczy w takich technologiach jak wirtualne technologie dla zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i systemach eksperckich wspomagających lekarzy.