• Od 21 marca za udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum e-Zdrowia przyznawane będą punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Aby je uzyskać, należy także wypełnić dokumentacje poszkoleniową. Zaświadczenie o przyznanych punktach - jak informuje CeZ zostanie wysyłane drogą mailową
  • Głównym celem szkoleń jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń w zakresie m.in. tworzenia e-recepty czy e-skierowania 

Za szkolenia EDM punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dla dentystów

Od poniedziałku, 21 marca 2022 roku, za udział w organizowanych szkoleniach przez Centrum e-Zdrowia, przyznawane będą punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 5 punktów edukacyjnych. Obecnie wszystkie szkolenia w ramach projektu organizowane są w formie online - poinformowało w mediach społecznościowych Centrum e-Zdrowia.

Co ważne, należy także wypełnić dokumentacje poszkoleniową. Zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych zostanie natomiast wysyłane drogą mailową, na adres podany w trakcie rejestracji.

CeZ organizuje szkolenia z EDM

Głównym celem szkoleń - jak informuje CeZ - jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Projekt ma przyczynić się do upowszechniania wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawy kompetencji cyfrowych świadczeniodawców. 

Szkolenia są skierowane do podmiotów leczniczych, w których:
- realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.
- realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz
- realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Podmioty, które aplikują, są zobowiązane do posiadania aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

- Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ma istotny wpływ na zwiększenie skuteczności leczenia: wspomaga pracę kadry medycznej porządkując dokumentację, daje możliwość dostępu do informacji medycznej, nie tylko do tej która powstała w danej placówce medycznej ale również z innego podmiotu leczniczego, oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa leczenia dając bieżący nadzór nad kompletnością dokumentacji - przypominają na swojej stronie internetowej przedstawiciele Centrum e-Zdrowia.