• W jesiennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zajęli ze średnią punktów 161,53 trzecią  pozycję w kraju
  • Wyniki trzech najlepszych szkół dentystycznych w Białymstoku, Krakowie i Wrocławiu są wyrównane, czego dowodem są wyniki LDEK w sesji jesiennej

Wrocławska stomatologia. Świetne wyniki LDEK

Absolwenci jednej z najlepszych szkół dentystycznych w Polsce - Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zajęli trzecie miejsce w kraju ze średnią 161,53 pkt na jesiennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. 

W sumie na 103 zdających z UM we Wrocławiu aż 100 zaliczyło testy, a najlepszym rezultatem było 185 pkt. 

Trzy szkoły dentystyczne. Poziom wyrównany

Różnica punktowa w stosunku do najlepszych jest minimalna, ponieważ podczas LDEK absolwenci: 

  • Uniwersytetu Medyczny]ego w Białymstoku (I miejsce) uzyskali średnio 167,18 pkt, 
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (II miejsce) 162,82 pkt.
  • Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (III miejsce) 161,53 pkt.

Jednak, co nie mniej ważne niż ogólna średnia z egzaminu wszyscy lekarze dentyści, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach nie tylko pomyślnie ukończyli egzamin, ale zdobyli średnio 173,67 pkt, co stanowi I miejsce wśród wszystkich uczelni dentystycznych w Polsce.

– Końcowe egzaminy lekarskie i lekarsko-dentystyczne są miernikiem jakości kształcenia – powiedział rektor UMW prof. dr hab. Piotr Ponikowski podczas inauguracji roku akademickiego, odnosząc się do tego sukcesu. – Chciałbym serdecznie pogratulować dziekanom Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i każdemu z nauczycieli tego wydziału, który przyczynił się do znaczącej poprawy wyników naszych absolwentów. W jesiennej sesji nasza stomatologia uzyskała trzecią pozycję w kraju – a ja mam zapewnienie panów dziekanów, że to nie jest ostanie słowo. To duży sukces i powód do świętowania, mówił rektor.

Reforma nauczania. Sposobem na lepsze wyniki

Władzom dziekańskim WLS gratuluje także prorektor ds dydaktyki i studentów prof. dr hab. Agnieszka Piwowar,  której zdaniem to pierwsze wymierne efekty reformy nauczania, wprowadzonej na tym wydziale. Jej celem było właśnie lepsze przygotowanie do LDEK. Teraz czas na zmiany na kierunku lekarskim:

– UMW planuje wprowadzenie standaryzowanych egzaminów teoretycznych w formule analogicznej do np. egzaminów na prawo jazdy, gdzie zadania wykonuje się w formie elektronicznej, a system od razu pokazuje wyniki i błędy – wyjaśnia prof. dr hab. Agnieszka Piwowar. – W pierwszej kolejności standaryzacja będzie wprowadzana na kierunku lekarskim, by lepiej przygotować studentów do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Temu celowi będzie też służyła kontynuacja reformy nauczania na kierunku lekarskim, poprzez wprowadzenie m.in. obowiązkowych przedmiotów przygotowujących do LEK oraz stworzenie uczelnianej bazy pytań i odpowiedzi z obszarów wchodzących w skład LEK. Taka reforma zadziała się już na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, czego dowodem są wyniki jesiennej sesji LDEK.