Naukowcy starają się zrozumieć, w jaki sposób lęk, wypalenie, depresja i pandemia COVID-19 wpłynęły na studentów stomatologii. W badaniu wzięło udział 126 stażystów  ze University of Washington School of Dentistry, którzy wypełnili  ankietę w sierpniu i wrześniu 2020 r. Jej wyniki opublikował niedawno  Journal of the American Dental Association.

Zły stan zdrowia psychicznego jest powszechny wśród absolwentów stomatologii stwierdził dr Donald Chi, profesor nauk o zdrowiu jamy ustnej na UW School of Dentistry.

Sondaż w postaci 83-punktowego kwestionariusza wypełniali praktykanci, stażyści i rezydenci,  odpowiedzi były anonimowe.

Ankieta zawierała pytania wielokrotnego wyboru, listy kontrolne i pytania otwarte dotyczące zdrowia psychicznego i zamiarów przerwania dalszego kształcenia. Sondaż zbierał także informacje na temat używania substancji psychotropowych, izolowania się od rówieśników, dostępu i korzystania z profesjonalnych programów wsparcia, a także o niezaspokojone potrzeby.

Spośród uczestników, którzy wypełnili ankietę, 22 proc. miało objawy lęku, 17 proc. depresję, a 29 proc. przynajmniej jeden objaw wypalenia. Ponadto 13 proc. wszystkich respondentów chciało przerwać dalsze kształcenie w zawodzie dentysty. Najczęściej były to te osoby, które zgłaszały stany lękowe lub depresyjne.

Co najmniej jeden na pięciu uczestników badania wykazywał kliniczne objawy psychiatryczne, mogące zakłócać codzienne funkcjonowanie.

Ponadto 69 proc.  respondentów stwierdziło, że pandemia COVID-19 wpłynęła na ich ogólny stan zdrowia psychicznego. Obecna sytuacja epidemiczna może potęgować skutki złego stanu zdrowia psychicznego. Niestety studenci i absolwenci stomatologii są wyjątkowo predystynowani do problemów psychicznych, ponieważ same studia już są wyjątkowo obciążające, podsumował wyniki badań dr Donald Chi.