• WIL poszerza swój program wsparcia psychologicznego dla lekarzy i lekarzy dentystów 
  • To działanie profilaktyczne zapobiegające zespołowi wypalenia zawodowego wśród medyków, które zwłaszcza wśród polskich stomatologów stanowi poważny problem, jak wskazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
  • Przy WIL z inicjatywy Komisji ds. Młodych Lekarzy działa kilka grup wsparcia psychologicznego, prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie

Zawodowy stres przytłacza lekarzy dentystów

Zawód lekarza jest zawodem szczególnie obciążającym, gdyż wymaga przyjęcia odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie. Każdy, kto zawodowo pomaga innym ludziom, ponosi koszty emocjonalne i z czasem u każdego mogą się pojawić odczucia wypalenia zawodowego czy objawy wtórnego stresu traumatycznego, które mogą destrukcyjnie wpływać na samego lekarza, ale też jego rodzinę i współpracowników, podkreśla znaczenie problemu Wielkopolska Izba Lekarska.

Dentyści cierpią z powodu najwyższego poziomu wypalenia zawodowego w porównaniu z innymi  lekarzami, jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wśród praktykujących stomatologów. 

Poziom wypalenia zawodowego u polskich dentystów (mierzony w skali Maslach) oszacowano na 27,9 pkt, podczas gdy w analogicznych badaniach prowadzonych wśród lekarzy innych specjalności wskaźnik ten sięgał 18 pkt, policjantów 16,7 pkt, menadżerów 15,6 pkt, strażaków 9,3 pkt.

Odpowiedzi respondentów wskazywały na wysoki poziom wyczerpania emocjonalnego, szczególnie wśród lekarzy dentystów łączących pracę w gabinecie prywatnym i w gabinecie świadczącym usługi na NFZ.

Potrzebne jest zatem fachowe wsparcie w walce ze stresem, jako głównym  czynnikiem wyzwalającym zespół wypalenia zawodowego.

Aktywna profilaktyka  i walka ze stresem w zawodzie lekarza. Grupy wsparcia WIL

Wielkopolska Izba Lekarska poszerza zakres wsparcia psychologicznego w walce ze stresem zawodowym dla lekarzy i lekarzy dentystów. Rozmowa o problemach  może przynieść ulgę i pomysły na pożyteczne zmiany w życiu, a wsparcie innych osób w podobnej sytuacji oraz terapeutów pomaga odbudować satysfakcję z wykonywania zawodu lekarza.

Organizowana jest kolejna grupa wsparcia, trwają także spotkania Grupy Balinta, które powstały z inicjatywy Komisji ds. Młodych Lekarzy WIL przed blisko rokiem.

 Przyjmowane są zapisy do obu grup wsparcia:

  • dla osób, które brały już udział w spotkaniach i chcą je kontynuować
  • dla nowych uczestników.

Każda z grup będzie spotykać się co dwa tygodnie w godzinach 19:00 – 20:30 w siedzibie Pracowni Motywacji i Zmian przy ul. Wspólnej 27 w Poznaniu.

  • I grupa – 2 i 4 czwartek miesiąca
  • II grupa – 1 i 3 czwartek miesiąca

Zgłoszenia przez Formularz zapisów

Co daje udział w grupie wsparcia:

  • pogłębioną, spokojną rozmowę o swoich doświadczeniach, przeżyciach i przemyśleniach,
  • posłuchanie o tym, co myślą i przeżywają inni oraz jak sobie z tym radzą,
  • doświadczenie zrozumienia ze strony innych osób
  • rozmowę o tym, co ważne, a z czym do tej pory byłem sam czy sama.

Grupa nie ma ustalonych tematów, które będą poruszane, to uczestnicy decydują o czym chcą rozmawiać. Nie ma również obowiązku zabierania głosu, każdy decyduje o tym, na ile chce być aktywny.

Grupę prowadzą Grzegorz Mikołajczak -czynny zawodowo lekarz anestezjolog, psychoterapeuta oraz Estera Czachor – psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji.

Grupa Balinta. Grupa specjalistycznego wsparcia dla lekarzy 

Grupa Balinta jest przeznaczona dla osób wykonujących zawód, wiążący się z niesieniem pomocy innym ludziom. - Wiemy, że ta forma wsparcia jest skuteczna, dlatego chcemy zaoferować Koleżankom i Kolegom również tę inicjatywę – wyjaśnia lek. Karol Lubarski, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy.

Grupę Balinta poprowadzi dr Bogusław Stelcer z Zakładu Psychologii Klinicznej UMP, certyfikowany lider Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Zapisy do grupy Balinta,  Formularz zapisów.