• Do LDEK (7 lutego 2023 r.) przystąpiło 1109 osób, zdało 1022 spośród nich 
  • Studenci PUM uzyskali najlepsze wyniki wśród zdających LDEK (wiosna 2023 r.) po raz pierwszy
  • Wśród zdających LDEK po raz pierwszy oraz tych którzy ukończyli studia wcześniej najlepsze rezultaty osiągnęli studenci CM UJ

Pomorski UM i CM UJ zdali najlepiej LDEK 

Na statystyki, dotyczące wyników LDEK, należy spojrzeć z dystansu, chociażby dlatego, że w kategorii zdających studia ponad dwa lata temu, co prawda CM UJ zajął I miejsce, ale z tej uczelni zdawały tylko cztery osoby. Podobnie było w innych UM.

Znakomicie zaprezentował się Pomorski Uniwersytet Medyczny wśród zdających LDEK po raz pierwszy. W tym przypadku liderzy tworzyli dość liczną grupę, złożoną z 73 absolwentów. Łącznie w tej kategorii do LDEK przystąpiło 685 osób (1109 we wszystkich kategoriach zdających).

Wyniki LDEK w podziale na roczniki studentów

Statystyka dotycząca czterech grup zdających przedstawia się w następujący sposób:

Osoby, które zdawały LDEK po raz pierwszy:
minimum 62
maksimum 179
średnia 148,28
zdawało 685
zdało 633

Osoby, które ukończyły studia w ostatnich 2 latach:
minimum 64
maksimum 179
średnia 152,20
zdawało 274
zdało 253

Osoby, które ukończyły studia ponad 2 lata temu
minimum 34
maksimum 189
średnia 139,32
zdawało 102
zdało 81 

Zbiorcze wyniki wszystkich zdających LDEK
minimum 34
maksimum 189
średnia 149,42
zdawało 1109
zdało 1022