Średni wynik, uzyskany w trakcie wiosennego LDEK to 156,7 punktów.

Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 57 punkty.

69 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc., co niestety oznaczało porażkę.

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.

Przypomnijmy, że jesienią 2021 r. maksymalny wynik był wyższy i wyniósł 189 a minimalny - 49 punktów.

90 zdających (6 proc.) uzyskało wynik poniżej 56 proc., co nie pozwalało na zdanie LDEK.

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 (jedno zadanie zostało unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia).