• CMKP podało modułowe programy specjalizacji w zakresie: chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej,
    stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją
  • Wnioski można składać do 28 lutego, a listy rankingowe zostaną opublikowane w SMK do 7 kwietnia
  • Nie przedstawiono programów w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej i periodntologii 

CMKP przedstawiło modułowe programy specjalizacji lekarsko - dentystycznych 2023

Chirurgia stomatologiczna (0781)

Chirurgia szczękowo - twarzowa (0704)

Ortodoncja (0782)

Periodontologia (0783)

Protetyka stomatologiczna (0784)

Stomatologia dziecięca (0785)

Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)

Epidemiologia (0710)

Zdrowie publiczne (0730)