PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM: Zakład Stomatologii Dziecięcej szuka asystenta

Autor: nieck • Źródło: en
24-09-2020, 07:58
WUM: Zakład Stomatologii Dziecięcej szuka asystenta Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM (fot. Archiwum)
Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej na  Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.

Wymagane kwalifikacje:
1. tytuł zawodowy lekarza dentysty,
2. doświadczenie w pracy z dziećmi oraz co najmniej roczne w pracy dydaktycznej
ze studentami,
3. znajomość języka angielskiego,
4. biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane:
- udokumentowana aktywność naukowa (udział w konferencjach, artykułu w czasopismach naukowych).

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie,
w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu
zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym
wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej : Impact Factor, MNiSW, liczba
cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę
WUM) – jeśli dotyczy.

Pracownicy WUM proszeni są o przesyłanie wyłącznie dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 4.

Potrzebne oświadczenia:
1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe
4. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
5. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, WUM będzie dla kandydata
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce,
6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez
Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
7. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych
osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko …
(nazwa stanowiska).”

Termin składania dokumentów:  23 października 2020r.

Więcej: wum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WUM   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH