The Center for World University Rankings (CWUR) podało ranking uczelni 2021 - 2022. Spośród polskich uniwersytetów medycznych najwyżej w rankingu sklasyfikowany został Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zajął w rankingu 943 miejsce (w 2020 r. zajmował pozycję 911) , kolejne pozycje przypisane polskim uniwersytetom medycznym:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (976)
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (1014)
Śląski Uniwersytet Medyczny (1080)
Gdański Uniwersytet Medyczny (1087)
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (1183)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (1500)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (1535)
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (1613)

Z Polski najwyżej oceniono jednak: Uniwersytet Jagielloński (376), Uniwersytet Warszawski (394) i Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica (606).

Wskaźniki wykorzystywane przez CWUR w tworzeniu rankingu uniwersytetów:

1) Jakość edukacji, mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zdobyli wyróżnienia akademickie w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.)
2) Zatrudnienie absolwentów, mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy zajmowali najwyższe stanowiska kierownicze w największych firmach na świecie w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.)
3) Jakość nauczania mierzona liczbą studentów, którzy zdobyli wyróżnienia akademickie (10 proc.)
4) Wyniki badań:
- Wyniki badań mierzone jako suma liczba prac naukowych (10 proc.)
- Publikacje wysokiej jakości, mierzone liczbą prac naukowych pojawiających się w czasopismach o
najwyższym prestiżu (10 proc.)
- Liczba prac naukowych ukazujących się w czasopismach o dużym prestiżu (10 proc.)
- Cytaty prac naukowych (10 proc.)