W dyplomatorium wzięli udział przedstawiciele władz uczelni oraz wydziału m.in.: rektor prof. Marek Krawczyk, prof. Renata Górska, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr hab. Michał Ciurzyński, prof. Sylwia Słowińska, prof. Kazimierz Szopiński. W wydarzeniu uczestniczyli także: prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Andrzej Sawoni oraz jej wiceprezes lek. dent. Marta Klimkowska-Misiak.

Dyplomy odebrało 104 absolwentów Wydziału, w tym Tomasz Kaczyński, który otrzymał „Złoty Laur Absolwenta". Dyplomy wręczono także dziewięciu doktorom nauk medycznych w zakresie stomatologii.

Podczas uroczystości Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego z rąk Karola Zbrońskiego - Prezesa Towarzystwa odebrali: Marcin Adamiec, Michał Dwojak i Aleksandra Michalska. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii dla najaktywniejszego studenta z całej Polski przyznano Michałowi Dudzińskiemu.

W trakcie spotkania Rektor prof. Marek Krawczyk oraz dziekan prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska wręczyli list gratulacyjny nowej profesor: prof. Dorocie Olczak-Kowalczyk. W gronie nowych doktorów habilitowanych powitano: dr hab. Ewę Czochrowską, dr hab. Jana Kowalskiego, dr hab. Konrada Małkiewicza, dr hab. Jerzyego Reymonda.

Więcej:  wum.edu.pl