Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  wydało pozytywną ocenę procesu kształcenia realizowanego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na kierunku lekarsko-stomatologicznym na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

- W imieniu kolegium dziekańskiego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w proces przygotowania raportu samooceny i uczestniczącym w spotkaniach podczas wizytacji PKA: nauczycielom akademickim, interesariuszom zewnętrznym, pracownikom administracyjnym i studentom - podkreślił dziekan W L-S prof. Marcin Mikulewicz.

Następna ocena programowa ma nastąpić w roku akademickim 2026/2027.