PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Wrocław: nowa placówka będzie kształcić asystentki i higienistki

Autor: Łukasz Sowa
08-07-2013, 00:01
Od września 2013 r. Policealne Studium Medyczne KADRA we Wrocławiu uruchamia trzy nowe kierunki medyczne: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna oraz sterylizacja medyczna.

- przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;

- organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

- wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

- wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno - leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

- prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;

- obsługiwanie oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z procedurami;

- charakteryzowanie stanu chorobowego narządu żucia;

Plan nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna obejmuje 592 godzin nauki teoretycznej:

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- stany zagrożenia zdrowia i życia

- język migowy

- język obcy w stomatologii

- komunikacja personalna i społeczna

- propedeutyka stomatologiczna

- anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

- edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Plan nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna obejmuje 592 godzin nauki w kształceniu praktycznym:

- zasady i techniki pracy w gabinecie;

- działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

Praktyka zawodowa obejmuje 160 godzin.

W ramach szkolenia technik sterylizacji medycznej (numer zawodu 321104) przygotowano 30 miejsc. Nauka trwa jeden rok (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym sobota/ niedziela co dwa tygodnie

Praktyki zawodowe organizuje szkoła w placówkach, gdyż  posiada strefową centralną sterylizatornię.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)

Nauka obejmuje:

- rozróżnianie rodzajów sterylizacji medycznej i kwalifikowania do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji;

- stosowanie środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji;

- obsługiwanie urządzeń myjąco dezynfekcyjnych;

- kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji;

- samodzielne przeprowadzenie procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej;

- przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji (dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania);

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   asystentka stomatologiczna   sterylizacja   higienistka   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH