PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wrocław: nowa placówka będzie kształcić asystentki i higienistki

08-07-2013, 00:01
Nowa Kadra we Wrocławiu
Nowa Kadra we Wrocławiu
Od września 2013 r. Policealne Studium Medyczne KADRA we Wrocławiu uruchamia trzy nowe kierunki medyczne: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna oraz sterylizacja medyczna.

W ramach szkolenia asystentka stomatologiczna (numer zawodu 325101) przygotowano 30 miejsc.

Nauka trwa jeden rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:

- dwa dni w tygodniu po południu;

- w sobotę w godzinach przedpołudniowych;

- lub trzy dni w tygodniu po południu.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do prac)
Egzamin odbywa się w szkole, która ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Nauka obejmuje:

- przygotowywanie stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

- przygotowywanie pacjenta do zabiegu stomatologicznego;

- asystowanie lekarzowi stomatologowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

- przygotowywanie i przechowywanie leków i materiałów stomatologicznych zgodnie z procedurami;

- przygotowywanie i przechowywanie narzędzi stomatologicznych;

- obsługiwanie oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii (zgodnie z procedurami);

- przekazywanie zalecenia przedzabiegowego i pozabiegowego pacjentowi;

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;

- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Plan nauczania zawodu asystentka stomatologiczna obejmuje 304 godzin:

- podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia;

- zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc;

- farmakoterapia stomatologiczna;

- działalność zawodowa asystentki stomatologicznej;

- dokumentacja medyczna w stomatologii;

- język obcy w stomatologii;

- język migowy;

- asystowanie lekarzowi dentyście;

- prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii;

- trening umiejętności społecznych.

Praktyka zawodowa obejmuje 160 godzin.

W ramach szkolenia higienistka stomatologiczna (numer zawodu 325102) przygotowano 30 miejsc. Nauka trwa dwa lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:

- dwa dni w tygodniu po południu oraz w sobotę w godzinach przedpołudniowych;

- lub trzy dni w tygodniu po południu.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kwalifikacja Z.14.: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia. Egzamin odbywa się w szkole, która jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Nauka obejmuje:

- samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno - leczniczych typu: scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie, lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty;

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   asystentka stomatologiczna   sterylizacja   higienistka   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH