PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wrocław: nagrody naukowe i organizacyjno-dydaktyczne dla stomatologów

25-04-2013, 00:01
Wrocław: nagrody naukowe i organizacyjno-dydaktyczne dla stomatologów (fot. sxc.hu)
Wrocław: nagrody naukowe i organizacyjno-dydaktyczne dla stomatologów (fot. sxc.hu)
Do 30 kwietnia 2013 r. mogą być składane w dziekanacie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego wnioski dotyczące nagród naukowych i organizacyjno-dydaktycznych JM Rektora UM we Wrocławiu. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Nagród jest prof. dr hab. Tomasz Konopka.

Wnioski takie mogą składać pracownicy Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z poparciem własnych kierowników. Warunkami nadrzędnymi są:

- przepracowanie całego, 2012 r. na Wydziale,

- nieprzebywanie na dłuższym niż 30-dniowy urlopie bezpłatnym w ciągu roku,

- niekaralność dyscyplinarna,

- brak rzetelności w nauce,

- status zatrudnionego na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym w końcu 2012 r.

W przypadku nagród naukowych JM Rektora dolne limity punktacji MNISM są następujące:

- nagroda indywidualna I stopnia- 50 pkt MNiSM w tym 1 praca pełnotekstowa z IF,

- nagroda indywidualna II stopnia- 35-49 pkt MNiSM w tym praca pełnotekstowa z IF,

- nagroda zespołowa- 60 pkt MNiSM w tym 1 praca pełnotekstowa z IF.

W przypadku ubiegania się o nagrodę indywidualną należy uzyskać oświadczenia od wszystkich współautorów o zrzeczeniu się prawa do nagrody na korzyść osoby ubiegającej się o nią. Warunkiem rozpatrywania wniosku jest także afiliacja pracy jednostką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Kierownicy Katedr i/lub Zakładów mogą występować o narody organizacyjno-naukowe dla swoich pracowników w następujących sytuacjach:

- autorstwa rozdziałów w podręcznikach,

- opieki nad studenckim ruchem naukowym i udziału w indywidualnym kształceniu studentów,

- opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, przyczyniających się do poprawy wyników kształcenia,

- wybitnego wkładu w pracach zespołów doradczych i opiniodawczych Uczelni, jeśli praca ta jest związana z kształceniem kadr oraz rozwojem i wykorzystaniem osiągnięć naukowych.

Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących 30 czerwca roku, w którym przyznano nagrodę, zwaną dalej stawką.

Szczegółowe regulacje dotyczące wszystkich rodzajów nagród znajdują się na stronie internetowej uczelni w Regulaminie Przyznawania Nagród z 27 czerwca 2012 roku.

Źródło: UM we Wrocławiu

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   UM Wrocław   nagrody   Nauka   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH