Prorektor ds. strategii rozwoju UM we Wrocławiu prof. Marzena Dominiak  oraz prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw. spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. 

- Drezno jest dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju. Nie tylko geograficznie mamy do siebie blisko – łączy nas też wiele zainteresowań badawczych. Chęć zacieśnienia współpracy jest więc naturalna – podkreśla prof. Tomasz Zatoński. 

-  Już dziś prowadzimy wspólne projekty – choćby w obszarze stomatologii, gdzie realizujemy wspólnie z Poliklinik für Kieferorthopädie Technische Universität Dresden, InfAI Management GmbH oraz po stronie polskiej, Digital 4.0 projekt 3D Dent. Myślę, że to dobry początek do rozszerzenia tej współpracy także na inne obszary  – dodaje  prof. Marzena Dominiak.