• W postępowaniu wiosennym 2023 r., zgodnie z informacjami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dla lekarzy dentystów zarezerwowano 153 miejsc specjalizacyjnych. Przy czym w rezydenckim trybie są 128 miejsca, w pozarezydenckim 22 i w doktoranckim 3 
  • Wnioski można składać od 1 do 28 lutego 
  • Ocena i potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku od 1 do 31 marca
  • Publikacja list rankingowych w SMK do 7 kwietnia

Od 1 lutego lekarze dentyści mogą składać wnioski na specjalizacje

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych z podziałem na województwa.   Od 1 lutego  lekarze dentyści mogą składać na nie wnioski.

W sumie dla lekarzy dentystów zarezerwowano 153 miejsc specjalizacyjnych w postępowaniu wiosennym 2023 r. Przy czym w  trybie pozarezydenckim na lekarzy dentystów czekają 22 miejsca i zaledwie trzy - w systemie doktoranckim. Niestety w woj. świętokrzyskim nie ma ani jednego miejsca specjalizacyjnego dla lekarzy dentystów. 

Szczegółową listę miejsc specjalizacyjnych przedstawiamy w tekście 153 miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów w rozdaniu wiosennym.

Wnioski specjalizacyjne do 28 lutego

Wniosek należy złożyć od 1 do 28 lutego 2023 r. Lekarz może wskazać 15 wariantów wyboru. W każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji. Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż trzy jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, nastąpi w od 1 do 31 marca.

Potem wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie dwóch dni od udostępnienia w SMK.

Listy rankingowe do 7 kwietnia. I-szy etap

Listy rankingowe będą podane w SMK w ciągu 7 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, czyli do 7 kwietnia 2023 r.

Na przyjęcie przydzielonego miejsca specjalizacyjnego jest 10 dni od dnia publikacji list rankingowych. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

II etap postępowania kwalifikacyjnego

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego, i lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania.

Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie można sprawdzić w SMK i na stronie CMKP.