Zgodnie z wymogami pandemii COVID-19 kurs odbędzie się w formie on-line.
Termin kursu: 24-31 maja 2021 w godzinach 8.00-15.30
Termin egzaminu: 2 czerwca 2021 r.

Na kursy należy zapisywać się za pomocą formularzy podanych na stronie.
Termin zapisów: do 30 kwietnia 2021 r.

Organizatorem kursów jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań. 

Szczegółowy program wraz z dostępem do kursu on-line poda organizator na swojej stronie internetowej na tydzień przed rozpoczęciem kursu.