PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Większy udział punktów ECTS w formule online możliwy także w stomatologii

Autor: miro • Źródło: ms
24-03-2021, 12:12
Większy udział punktów ECTS w formule online możliwy także w stomatologii Studia stomatologiczne on line (fot. unsplash)
Studia stomatologiczne to najlepszy przykład nauczania wymagającego praktycznych umiejętności. Trudno je zdobywać na odległość, jednak zmiany w prawie szerzej otwierają furtkę do kształcenia online także dla przyszłych lekarzy dentystów.

Większa liczba punktów ECTS może przypadać na studia w formie online (także na kierunku stomatologicznym) - zmiany w zasadach kształcenia praktycznego na studiach, przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – wprowadza rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Jak wiadomo w rozporządzeniu tym określony jest m.in. limit, w ramach którego kształcenie na studiach przygotowujących do wykonywania danego zawodu medycznego może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (wskaźnik ten dla studiów stomatologicznych znajduje się w załączniku 2).

Rozporządzenie z 26 lipca 2019 r. wskazuje, że dla studiów stomatologicznych liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie powinna być większa niż 25 proc. liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Teraz minister nauki i szkolnictwa wyższego dodał w nowelizacji rozporządzenia, że w roku akademickim 2020/2021 zajęcia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych (także lekarza dentysty) mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze umożliwiającym uzyskanie do 100 proc. liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów. Uwaga, wskaźnik ten dotyczy zajęć innych niż zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne,

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zaznacza, że tej liczby punktów ECTS nie wlicza się do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w rozporządzeniu z 26 lipca 2019 r. (wspomniane wcześniej 25 proc. liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów).

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 18 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH