• Minister zdrowia przyznał dodatkowo 373 miejsca rezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Lekarze dentyści otrzymali ok. 14 proc. dodatkowych miejsc rezydenckich
  • Liczba miejsc rezydenckich, przyznanych lekarzom dentystom, wzrosła z 93 do 143
  • W stomatologii zachowawczej z endodoncją po zmianach zanotowano spadek miejsc (z 31 na 26)

Liczba dodatkowych miejsc rezydenckich

Minister zdrowia przyznał dodatkowo 373 miejsca rezydenckie lekarzom i lekarzom dentystom (323 lekarzom i 50 lekarzom dentystom), którzy nie zakwalifikowali się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu przeprowadzonym od 1 marca do 8 kwietnia 2022 r.

Zasady przyznawania dodatkowych rezydentur 

Dodatkowe miejsca rezydenckie minister zdrowia przyznał lekarzom i lekarzom dentystom, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniającej również wyniki lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim.

Dzięki przyznaniu dodatkowych miejsc rezydenckich do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostali zakwalifikowani wszyscy lekarze i lekarze dentyści, dla których w określonym województwie były dostępne wolne miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Minister zdrowia przyznaje dodatkowe miejsca rezydenckie po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne na podstawie art. 16e ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.).

Ostateczna liczba miejsc rezydenckich (wiosna 2022)

Łącznie w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym 2022 r. po przyznaniu dodatkowych miejsc, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim zostało zakwalifikowanych 1028 lekarzy i lekarzy dentystów (885 lekarzy i 143 lekarzy dentystów).

W porównaniu z postępowaniem kwalifikacyjnym wiosna 2021 r., liczba lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia w trybie rezydenckim po postępowaniu wiosna 2022 r. jest o 70 osób większa.

Informacje o zakwalifikowaniu lekarza/lekarza dentysty do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostały również wprowadzane do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), natomiast listy dodatkowo przyznanych miejsc rezydenckich z uwzględnieniem numerów wniosków, zostały opublikowane przez wojewodów.

Liczba miejsc rezydenckich dla dentystów, w podziale na dziedziny

Liczba zakwalifikowanych po przyznaniu dodatkowych miejsc przez ministra zdrowia (łącznie województwa):

(wiosna 2022 po zmianach/wiosna 2022/jesień 2021):

chirurgia stomatologiczna 35/17/22;
chirurgia szczękowo-twarzowa 10/6/15;
ortodoncja 27/12/10;
periodontologia 23/11/14;
protetyka stomatologiczna 15/9/15;
stomatologia dziecięca 7/7/11;
stomatologia zachowawcza z endodoncją 26 (spadek)/31/29.
Razem 143/93/116 

Liczba miejsc rezydenckich dla dentystów, w podziale na dziedziny i województwa

Liczba zakwalifikowanych po przyznaniu dodatkowych miejsc przez ministra zdrowia

(wiosna 2022 po zmianach/wiosna 2022/jesień 2021):

Województwa:

dolnośląskie
chirurgia stomatologiczna 4;4
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 2;5
periodontologia 2;4
protetyka stomatologiczna 2;2
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 2;2.

kujawsko-pomorskie
chirurgia stomatologiczna 0;0
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 0;0
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 1;2
stomatologia dziecięca 1;1
stomatologia zachowawcza z endodoncją 1;1.

lubelskie
chirurgia stomatologiczna 1;1
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 1;2
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 2;2
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 1;1

lubuskie
chirurgia stomatologiczna 0;0
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 0;0
periodontologia 1;1
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0;0.

łódzkie
chirurgia stomatologiczna 1;4;
chirurgia szczękowo-twarzowa 2;3;
ortodoncja 0;0
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 1;4;
stomatologia dziecięca 2;3
stomatologia zachowawcza z endodoncją 2;4.

małopolskie
chirurgia stomatologiczna 3;7
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 1;2
periodontologia 2;6
protetyka stomatologiczna 2;4
stomatologia dziecięca 1;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 4;1.

mazowieckie
chirurgia stomatologiczna 1;4
chirurgia szczękowo-twarzowa 1;3;
ortodoncja 1;2
periodontologia 1;5
protetyka stomatologiczna 1;1
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 2;3.

opolskie
chirurgia stomatologiczna 1;1
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 0;0
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0;0.

podkarpackie
chirurgia stomatologiczna 1;2
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 0;0
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0;0.

podlaskie
chirurgia stomatologiczna 0;0
chirurgia szczękowo-twarzowa 1;2
ortodoncja 1;1
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 1;1
stomatologia zachowawcza z endodoncją 5;3.

pomorskie
chirurgia stomatologiczna 4;6
chirurgia szczękowo-twarzowa 1;1
ortodoncja 0;0
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 1;2
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0;0.

śląskie
chirurgia stomatologiczna 1;7
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 1;8
periodontologia 2;3
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 8;6.

świętokrzyskie
chirurgia stomatologiczna 0;0
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 0;0
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0;0.

warmińsko-mazurskie
chirurgia stomatologiczna 0;0
chirurgia szczękowo-twarzowa 1;1
ortodoncja 0;0
periodontologia 2;2
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 1;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 2;0.

wielkopolskie
chirurgia stomatologiczna 0;0
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 2;4
periodontologia 1;2
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 2;3.

zachodniopomorskie
chirurgia stomatologiczna 0;0
chirurgia szczękowo-twarzowa 0;0
ortodoncja 3;3
periodontologia 0;0
protetyka stomatologiczna 0;0
stomatologia dziecięca 0;0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 2;2.