• Opublikowano listy  lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w jesiennym postępowaniu
  • Najmniej miejsc szkoleniowych przyznano w województwach lubuskim, lubelskim i podkarpackim
  • Od wyników postępowania kwalifikacyjnego można się odwołać w ciągu dwóch dni od ich ogłoszenia

Szkolenia specjalizacyjne. Wyniki jesiennego konkursu

Zakończyło się jesienne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne. W sumie – po dwóch turach rekrutacji – 4180 osób zostało zakwalifikowanych i potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego. W tym: 3071 w ramach rezydentury i 1109 w trybie pozarezydenckim.

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) i na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane końcowe listy lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w jesiennym postępowaniu. W tej rekrutacji złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W tym w postępowaniu dostępnych było 4218 miejsc rezydenckich i 11 955 pozarezydenckich.

Miejsca specjalizacyjne dla lekarzy dentystów

Przyznane miejsca w trybie rezydenckim/w trybie pozarezydenckim

Woj. dolnośląskie
chirurgia stomatologiczna 0/2
ortodoncja 0/0
periodontologia 1/1
protetyka stomatologiczna 3/1
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 4/1

Woj. kujawsko-pomorskie
chirurgia stomatologiczna 2/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 1/2
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/0

Woj. lubelskie
chirurgia stomatologiczna 1/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 0/0
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/0

Woj. lubuskie
chirurgia stomatologiczna 0/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 0/0
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/1

Woj. łódzkie
chirurgia stomatologiczna 1/0
ortodoncja 3/0
periodontologia 1/0
protetyka stomatologiczna 1/2
stomatologia dziecięca 1/1
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0/0

Woj. małopolskie
chirurgia stomatologiczna 0/0
ortodoncja 1/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 0/0
stomatologia dziecięca 4/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 4/1

 Woj. mazowieckie
chirurgia stomatologiczna 0/0
ortodoncja 2/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 1/0
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 3/1

Woj. opolskie
chirurgia stomatologiczna 1/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 0/0
stomatologia dziecięca 1/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0/0

Woj. podkarpackie
chirurgia stomatologiczna 2/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 0/0
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0/0

Woj. podlaskie
chirurgia stomatologiczna 0/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 1/0
stomatologia dziecięca 3/1
stomatologia zachowawcza z endodoncją 9/1

Woj. pomorskie
chirurgia stomatologiczna 2/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/2
protetyka stomatologiczna 0/0
stomatologia dziecięca 3/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/0

Woj. śląskie
chirurgia stomatologiczna 0/0
ortodoncja 2/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 2/0
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 3/1

Woj. świętokrzyskie
chirurgia stomatologiczna 3/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 0/0
protetyka stomatologiczna 1/0
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 0/0

Woj. warmińsko-mazurskie
chirurgia stomatologiczna 0/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 1/0
protetyka stomatologiczna 1/0
stomatologia dziecięca 1/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 3/1

Woj. wielkopolskie
chirurgia stomatologiczna 1/0
ortodoncja 2/0
periodontologia 2/0
protetyka stomatologiczna 1/0
stomatologia dziecięca 4/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 4/2

Woj. zachodniopomorskie
chirurgia stomatologiczna 1/0
ortodoncja 0/0
periodontologia 2/1
protetyka stomatologiczna 0/0
stomatologia dziecięca 0/0
stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/0

Możliwa weryfikacja. Tylko przez dwa dni od ogłoszenia list zakwalifikowanych na szkolenia specjalizacyjnego

Lekarz/lekarz dentysta może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora CMKP o weryfikację postępowania konkursowego w ciągu dwóch dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. Wniosek o weryfikację postępowania konkursowego powinien zawierać:

  •  imię (imiona) i nazwisko lekarza/lekarza dentysty;
  • miejsce i datę urodzenia;
  • numer PESEL a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo wydania;
  • wskazanie wybranych wariantów (dziedzina medycyny, województwo, tryb) w kolejności, w jakiej były wymienione we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Po tym terminie wojewodowie zaczynają kierować na szkolenia specjalizacyjne w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania.