XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  "Dziecięca stomatologia to nie tylko próchnica" odbędzie się online w dniu 20 listopada 2021 godz. 10.00-14.00 (sobota).

Tematyka będzie obejmować leczenie stomatologiczne dzieci w ujęciu interdyscyplinarnym.

Wykłady wygłoszą:

- prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak , dr. n med. Dorota Krawczyk, dr n. med. Izabela Tkacz-Ciebiera: „Biomateriały w leczeniu endodontycznym”
- dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk: „Zęby młode i instrumentacja – co można czego nie należy robić?”
- dr n med. Marcin Aluchna: „Praktyczne zastosowanie barwnych materiałów złożonych”
- dr n. med. Jacek Szkutnik: „Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia w praktyce lekarza pedodonty”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba punktów za uczestnictwo: 4

Rejestracja na konferencję przebiega mailowo: sekretariat.ped@umlub.pl. W mailu należy podać:

- imię, nazwisko,
- tytuł naukowy,
- specjalizację,
- numer prawa wykonywania zawodu.

Dane te są konieczne do wydania certyfikatu uczestnictwa oraz przyznania punktów edukacyjnych.

Termin zgłaszania się na konferencję: 18 listopada 2021

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/88172347195