• W Polsce studia stomatologiczne od lat prowadzone są tylko w 10 uniwersytetach medycznych. Nie ma chętnych do uruchamiania tego kierunku w kolejnych uczelniach, tak jak to jest ostatnio w przypadku studiów lekarskich
 • W tym roku dla studentów stomatologii przygotowano 831 miejsc (jednolite studia magisterskie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim). Bywa, że o jeden indeks walczy nawet 50 kandydatów. 
 • Lekarze dentyści twierdzą, że ich liczba jest wystarczająca wobec ograniczonej oferty leczenia stomatologicznego w ramach NFZ
 • Płatne studia stomatologii kosztują w granicach 340 tys. zł - 240 tys. zł. Za granicą stawki mogą nie przekraczać 100 tys. zł. Dla wybranych (Belgia) koszt studiów może być ograniczony do ... 23 tys. zł     

10 uniwersytetów medycznych kształci lekarzy dentystów

W przeciwieństwie do studiów lekarskich od lat nie przybywa miejsc dla zainteresowanych zdobyciem indeksu studenta stomatologii. Od dawna nikt nie dołączył do dziesięciu uczelni medycznych, w których kształci się lekarzy dentystów. Co prawda próby uruchomienia kierunku dentystycznego w uczelni prywatnej były, ale ostatecznie projekt spalił na panewce. 

Funkcjonujący w zawodzie lekarze dentyści twierdzą, że ich liczba jest wystarczająca wobec ograniczonej oferty leczenia stomatologicznego w ramach NFZ. Natomiast popyt na komercyjne leczenie nie jest tak wysoki, aby intratnej pracy wystarczyło dla wszystkich. 

Nawet 50 kandydatów na jedno miejsce na stomatologii

Sytuacja ta nie odstrasza maturzystów od gremialnego składania papierów na stomatologię. Liczba kandydatów wielokrotnie przekracza limit miejsc na wydziałach stomatologicznych.  W tym roku dla studentów przygotowano 831 miejsc (jednolite studia magisterskie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim). W efekcie na jedno miejsce w uczelni medycznej przypada nawet 50 kandydatów. Trzeba jednak pamiętać, że zdecydowana większość chętnych składa papiery do jak największej liczby uczelni, więc ich liczba w ten sposób jest kilkakrotnie sztucznie zawyżona. 

Ci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia bezpłatne, mogą dołączyć do studentów kształcących się za pieniądze. Warunek jeden - posiadanie dużej gotówki, którą mogliby przeznaczyć na naukę. Jakie to kwoty?

Ile kosztują studia stomatologiczne w Polsce    

Uniwersytety medyczne publikują cenniki opłat za studia w języku polskim prowadzone w trybie niestacjonarny (komercyjnie) w roku akademickim 2023/24. Nie jest tanio.

Warszawski Uniwersytet Medyczny (rocznik 23/24)

studia na wydziale lekarsko – stomatologicznym:

- cały tok studiów 340,0 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 34,6 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 17,6 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 68,0 tys. zł.

Higiena stomatologiczna
- cały tok studiów 79,5 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 13,5 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 6,9 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 26,5 tys. zł

Techniki dentystyczne
- cały tok studiów 127,2 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 21,6 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 11,0 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 42,4 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rocznik 23/24)

Wydział lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obywatele polscy)
liczba semestrów 10
opłata za każdy semestr 24 tys. zł

Wydział  lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obcokrajowcy) 5850 euro za semestr

Techniki dentystyczne (studencie obcokrajowcy), studia I stopnia stacjonarne 7600 euro za semestr (liczba semestrów 6)

Higiena stomatologiczna (studenci obcokrajowcy), studia I stopnia stacjonarne 4250 euro za semestr (liczba semestrów 6)

Gdański Uniwersytet Medyczny (rocznik 23/24)

Studia niestacjonarne
- wydział lekarsko – dentystyczny 23,5 tys. zł opłata za semestr
- techniki dentystyczne 10 tys. zł za semestr

Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców wydział lekarsko – dentystyczny za semestr 27 tys. zł.

CM Uniwersytet Jagielloński (rocznik 23/24)

Wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna 52 tys. zł (5 lat)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (rocznik 23/24)

Wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna jednolite studia magisterskie 52 tys. zł (płatne w dwóch ratach po 26 tys.)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (rocznik 23/24)

Opłata roczna jednolite studia magisterskie 44 tys. zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny (rocznik 23/24)

Opłata semestralna jednolite studia magisterskie 26 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (rocznik 23/24)

Opłata roczna jednolite studia magisterskie 42 tys. zł

Śląski Uniwersytet Medyczny 

wydział lekarsko - dentystyczny 45 200 zł za rok; w tym 22 600 zł za semestr zimowy i 22 600 zł za semestr letni

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rocznik 22/23)

Opłata za 1 pkt ECTS:
- kierunek lekarsko - dentystyczny 623 zł 
- techniki dentystyczne 487 zł

Można natrafić na niskie czesne za studiowanie stomatologii za granicą

Osoby zainteresowane studiami stomatologicznymi w języku angielskim mogą rozejrzeć się po ofertach uniwersytetów w innych krajach. Oferta jest bogata i w części przypadków zdecydowanie tańsza niż w Polsce. Problemem mogą być koszty utrzymania i fakt, że tam gdzie jest niespodziewanie tanio (m.in. Belgia, Niderlandy, Szwajcaria) wiedza przyszłych lekarzy dentystów jest skrupulatnie weryfikowana, bo i miejsc wolnych jest niewiele.

Najważniejszym ograniczeniem są jednak uprawnienia do leczenia pacjentów na terenie UE. Studia w krajach nie należących do UE mogą nie mieć dużego uzasadnienia, o ile kariera zawodowa przyszłego dentysty ma być związana z Polską.               

 • Studia stomatologiczne w Węgrzech

Uniwersytet w Peczu:
czesne 17 000 euro rocznie,
opłata za egzamin 240 euro,
opłata rejestracyjna 210 euro,
czas studiów 5 lat,

Uniwersytet w Debreczynie:
czesne 15 100 euro za I rok i po 15 000 za pozostałe lata,
czas studiów 5 lat.

Uniwersytet w Szeged:
czesne 16 800 euro rocznie,
opłata za złożenie wniosku 290 euro,
czas studiów 5 lat.

Uniwersytet Semmelweis w Budapeszcie:
czesne 18 000 euro rocznie,
czas studiów 5 lat.

 • Studia stomatologiczne w Słowacji

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie:
czesne 11 900 euro rocznie,
opłata aplikacyjna 80 euro,
wpisowe 40 euro,
liczba miejsc 40 miejsc,
czas studiów 6 lat.

Uniwersytet Pavela Jozefa Safarika:
czesne 11 000 euro rocznie,
opłata aplikacyjna 30 euro,
wpisowe 26 euro,
liczba miejsc 35 miejsc,
czas studiów 6 lat.

 • Studia stomatologiczne w Czechach

Uniwersytet Masaryka w Brnie:
czesne 16 800 euro rocznie,
czas studiów 5 lat,

Uniwersytet Karola w Pradze:
czesne 21 000 euro rocznie,
czas studiów 5 lat.

Uniwersytet Karola w Pilznie:
czesne 15 600 euro rocznie,
czas studiów 5 lat,

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu:
czesne 14 000 euro rocznie,
czas studiów 5 lat.

 • Studia stomatologiczne w Bułgarii

Uniwersytet Medyczny w Warnie:
czesne 9 000 euro rocznie,
czas studiów 6 lat.

Uniwersytet Medyczny w Płowdiw:
czesne 8 000 euro rocznie,
czas studiów 6 lat.

Uniwersytet Medyczny w Sofii:
czesne 9 000 euro rocznie,
czas studiów 6 lat,
110 miejsc.

 • Studia stomatologiczne w Rumunii

Uniwersytet T. Popa w Jassy:
czesne 7 500 euro rocznie,
czas studiów 6 lat,
75 miejsc.

Uniwersytet w Cluj Napoca:
czesne 8 000 euro rocznie,
czas studiów 6 lat.

 • Studia stomatologiczne w Łotwie

Uniwersytet Riga Stradins:
czesne 14 000 euro rocznie za I i II rok i 15 000 euro za III, IV i V rok,
wpisowe 150 euro,
czas studiów 5 lat.

 • Studia stomatologiczne w Litwie

Litwa University of Medical Sciences:
czesne 13 500 euro rocznie za I, II, III i IV rok i 13 500 euro za V rok,
opłata za wniosek 150 euro,
czas studiów 5 lat.

 • Studia stomatologiczne na Cyprze

European University of Cyprus:
czesne 19 000 euro rocznie,
opłata za złożenie wniosku 52 euro,
opłata rejestracyjna 26 euro,
opłata aktywacyjna 34 euro.

 • Studia stomatologiczne na Malcie

University of Malta:
czesne 26 000 euro rocznie,
czas studiów 5 lat.

 • Studia stomatologiczne w Macedonii Północnej

International Balkan University:
czesne 6 000 euro rocznie,
czas studiów 5 lat (300 ECTS).

 • Studia stomatologiczne w Bośni i Hercegowinie

University of East Sarajevo:
czesne 3 067 euro rocznie,
czas studiów 6 lat.

Sarajevo Medical School:
czesne 13 200 euro rocznie,
czas studiów 6 lat.

International University w Goražde:
czesne 4 000 euro rocznie,
czas studiów 6 lat.

 • Studia stomatologiczne w Belgii

Belgia jest krajem, w którym studenci zagraniczni mogą studiować stomatologię w prestiżowych uczelniach za stosunkowo niskie czesne. Czesne pobierane od studentów – cudzoziemców pobierających naukę w ramach większość programów licencjackich i magisterskich zaczynają się od … 850 euro rocznie.

Uwaga jednak miejsca te rezerwowane są dla najlepszych kandydatów, których wiedza pożyteczna w zawodzie jest skrupulatnie weryfikowana. Takim miejscem jest np. Uniwersytet KU Leuven, najwyżej oceniana uczelnia w Belgii. Wydział stomatologiczny tej uczelni zajmuje 11. miejsce w prestiżowym rankingu QS World University Ranking for Dentistry.

 • Studia stomatologiczne w Niderlandach

W Niderlandach cudzoziemcy mogą studiować w języku angielskim, jednak obowiązkowe są także kursy niderlandzkiego, a to dlatego, że w trakcie ostatniego roku szkolenia wymagana jest intensywna praca w niderlandzkich ośrodkach zdrowia.

Znaczącym ośrodkiem, kształcącym zagranicznych studentów stomatologii jest Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Tutaj nauka kosztuje od 7 600 do 8 500 euro rocznie.

Vrije Universiteit Amsterdam zajmuje 2. miejsce w rankingu QS World University Rankings for Dentistry

 • Studia stomatologiczne w Szwajcarii

Prestiżowy Uniwersytet w Zurychu (największa uczelnia w Szwajcarii) zaprasza cudzoziemców - studentów stomatologii do nauki w Center of Dental Medicine. To z pewnością najtańsza opcja studiowania stomatologii w Szwajcarii. Czesne zaczyna się od 2200 euro rocznie

Center of Dental Medicine zajmuje 12. miejsce w rankingu QS World University Rankings for Dentistry

 • Studia stomatologiczne w Japonii

Dla lubiących podróże wielbicieli sushi ofertę przygotował Tokyo Medical and Dental University. Tutaj za 3 000 euro rocznie można stać się studentem stomatologii.

Wydział Stomatologii Tokijskiego Uniwersytetu Medycznego i Stomatologicznego zajmuje 6. miejsce na świecie i jest 1. w Japonii według rankingu QS World University Rankings for Dentistry.

 • Studia stomatologiczne w Portoryko 

University of Puerto Rico School of Dental Medicine jest jedyną szkołą dentystyczną w Portoryko (San Juan).

Uniwersytecka Szkoła Medycyny Stomatologicznej, co ważne akredytowana przez American Dental Association, oferuje program dla studentów z całego świata. Koszt studiów jest tutaj o ponad połowę niższy od tego co obowiązuje w wiodących uczelniach USA.

Koszt studiów kształtuje się od 9000 do 11 000 euro rocznie.