PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

W Lublinie trwa debata o studentach stomatologii z Ukrainy

Autor: miro • Źródło: ms
11-05-2022, 16:13
W Lublinie trwa debata o studentach stomatologii z Ukrainy Na UM w Lublinie o kształceniu studentów stomatologii z Ukrainy Fot. Shutterstock
Na UM w Lublinie debata o perspektywie kształcenia w Polsce studentów z Ukrainy. Swoje racje przedłożyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 


  • Zasady kształcenia studentów stomatologii z Ukrainy - głównym tematem debaty XXII Konferencji Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”
  • Kadra naukowa i dydaktyczna uniwersytetów medycznych dyskutuje koncepcję zmierzającą do likwidacji stażu podyplomowego oraz nadania wyższym szkołom zawodowym uprawnień do kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów
  • Jak w najszerszym wymiarze wdrażać stomatologię cyfrową w nauce przyszłych lekarzy dentystów  

Ważniejsze nazwiska w stomatologii podczas XXII Konferencji Okrągłego Stołu

Każdy kto chciałby się spotkać z kimkolwiek kto coś znaczy w polskiej stomatologii 11 i 12 maja ma ułatwione zadanie, śmiało może kierować swoje kroki na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tutaj bowiem trwa XXII Konferencja Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” oraz XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”.

Organizatorzy Konferencji zgromadzili w jednym czasie i w jednym miejscu najznamienitszych reprezentantów naukowego świata branży stomatologicznej. Agenda wydarzenia zawiera nazwiska uczonych, które aktualnie stanowią o sile polskiej nauki w branży stomatologicznej.

Studenci stomatologii z Ukrainy będą kształcić się w Polsce, ale jak... 

Jeśli mowa o kształceniu to nie mogło obyć się bez debaty o perspektywie kształcenia w Polsce studentów z Ukrainy. Swoje racje przedłożyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Stanowisko to nie mogło pozostać bez oceny reprezentantów krajowych uniwersytetów medycznych kształcących lekarzy dentystów.

Zadekretowanie działań to połowa sukcesu, druga – zapewne ważniejsza – część zależy od konkretnych rozwiązań umożliwiających wdrożenie programu studiów dla Ukraińców uciekających z ojczyzny przed wojną.

Czy wyższe szkoły zawodowym powinny kształcić dentystów?

W ostatnich miesiącach wiele propozycji padło w zakresie zmian w standardach kształcenia na kierunku lekarsko – dentystycznym.

Zmiany ustawowe, dokonane w 2020 r., a polegające na możliwości przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty osobom z krajów nie należących do Unii Europejskiej uznać należy za rewolucyjne, tak jak koncepcję zmierzającą do likwidacji stażu podyplomowego oraz nadania wyższym szkołom zawodowym uprawnień do kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Trudno przypuszczać, że reprezentanci środowiska uczelni medycznych bez zastrzeżeń będą popierać śmiałe koncepcje wpływające na poziom kształcenia przyszłych dentystów.

Mniej kontrowersji wzbudził ostatni temat Konferencji: Stomatologia cyfrowa. Od niej nie ma odwrotu. Jedyne pytania to: jak szybko, w jakim zakresie i na jakimi poziomie można implementować nowoczesne metody leczenia do warunków uczelni medycznych.

Odbywająca się zaraz po zakończeniu obrad Konferencji Okrągłego Stołu - XIV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” zaplanowano na 12 maja.

 W kolejności wystąpień w trakcie Konferencji mieli pojawić się:

Prof. dr hab. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Drop, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie    w latach 2012-2020

Prof. dr hab. Andrij Zimenkovski, kierownik Katedry Zarządzania Ochroną Zdrowa, Farmakoterapii i Farmacji Klinicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im Daniła Halickiego

Dr hab. Volodymyr Szybinski, dyrektor Medycznego Centrum Stomatologii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im Daniła Halickiego

Prof. dr hab. Om Prakash Kharbanda, kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Twarzoczaszki, Centrum Badań i Edukacji Stomatologicznych Instytutu Nauk Medycznych New Delhi

Prof. dr hab. n. med. Renata Chałas, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej UM

Prof. dr hab. Teresa Sierpińska, prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programu Studiów i Oddziału Stomatologii UM w Białymstoku, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Białymstoku

Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej  WUM

Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Kształcenia UM w Łodzi, kierownik Katedry Stomatologii Odtwórczej, Zakładu Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi

Prof. dr hab. Tomasz Konopka, prodziekan ds. Kształcenia na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym UM we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii UM we Wrocławiu

Prof. dr hab. Małgorzata Skucha-Nowak, prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Zakładu Propedeutyki i Stomatologii ŚUM

Prof. dr hab. Mariusz Lipski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM

Prof. dr hab. Marzena Dominiak, prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni UM we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu

Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM

Dr hab. n. med. Maciej Dobrzyński, prof. UM, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej  UM we Wrocławiu

Prof. dr hab. Beata Pepłońska, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

Prof. dr hab. Renata Górska, z-ca kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM

Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM

Prof. dr hab. Joanna Szczepańska, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi

Prof. dr hab. Joanna Zarzecka, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją CMUJ w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Golusiński, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej  UM w Poznaniu

Prof. dr hab. Barbara Kochańska, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej  GUM

Prof. dr hab. Małgorzata Zadurska, kierownik Zakładu Ortodoncji WUM

Prof. dr hab. Izabela Strużycka, kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM

Dr hab. n. med. Agnieszka Droździk, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM

Dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz, kierownik Zakładu Ortodoncji UM w Łodzi

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

Na godz. 17.00 zaplanowano walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno - Dentystycznej SAPIENTIA    

Komitet Organizcyjny XXII Konferencji Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”

Przewodniczące:
Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek

Członkowie:
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
Dr n. med. Tomasz Bieżanek
Dr n med. Maria Cieszko- Buk
Dr n med. Iwona Grajewska
Dr n med. Barbara Hendzel
Dr n med. Marcin Hopkała
Lek. dent. Paulina Kasprzak
Dr n med. Aneta Komsta
Lek. dent. Anna Kubas
Lek. dent. Małgorzata Niedźwiadek-Sawicka
Dr hab. n med. Agata Niewczas, prof. Uczelni
Dr n. med. Mirosław Orłowski
Dr n. med. Agnieszka Pawłowicz
Dr n. med. Dominika Piątek
Lek. dent. Konrad Pikuła
Dr n. med. Gabriela Podsiadła-Urban
Lek. dent. Olga Rudzka
Dr n. med. Dariusz Samborski
Lek. dent. Monika Sapuła
Dr n med. Monika Sitarz, prof. Uczelni
Dr n. med. Agnieszka Sochaczewska-Dolecka
Dr n. med. Małgorzata Strycharz-Dudziak
Dr n. med. Bożena Tarczydło
Lek. dent. Ewa Trubecka-Pośnik
Lek. dent. Marlena Uniczko
Dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz
Lek. dent. Katarzyna Załęska-Chromińska
Dr n. med. Jolanta Zamościńska

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH