• Majowa 16. Konferencja Stomatologiczna Wojskowej Izby Lekarskiej w Juracie zaprasza lekarzy dentystów ze wszystkich izb lekarskich
  • Konferencja WIL jest trzecią konferencją realizowaną w otwartej formuje
  • Wśród wykładowców: prof. Konrad Małkiewicz, prof. Halina Ey-Chmielewska, dr Aldona Chloupek, lek. Marcel Firlej, lek. Witold Popowicz, lek. Mariusz Cięciara, lek. Krzysztof Adamowicz 

Prof. Konrad Małkiewicz, prof. Halina Ey-Chmielewska, dr Aldona Chloupek, a także lek. Marcel Firlej, lek. Witold Popowicz, lek. Mariusz Cięciara czy lek. Krzysztof Adamowicz – to wykładowcy 16. Konferencji Stomatologicznej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Na spotkanie zaproszeni są lekarze ze wszystkich innych okręgowych izb lekarskich.

Wojskowa Izba Lekarska zaprasza każdego lekarza dentystę

- Nasza konferencja ma ponad 30 letnią tradycję – mówi lek. dent. Jacek Woszczyk, prezes Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby lekarskiej. – Kiedyś to były konferencje zamknięte tylko dla członków naszej izby. Dziś, na szczęście, czasy się zmieniły. Na konferencje może przyjechać każdy dentysta, niekoniecznie zrzeszony w Wojskowej IL. To trzecia konferencja robiona przez nas w otwartej formuje – informuje Woszczyk.

- Z jednej strony mamy możliwość spędzenia trzech dni w Juracie nad polskim Bałtykiem w przepięknym położonym w lesie ośrodku, w nowoczesnym hotelu, a z drugiej Rada Naukowa konferencji zaproponowała bardzo bogaty program merytoryczny – dodaje Woszczyk.

Program konferencji

Program konferencji został tak dobrany, aby każdy praktykujący i chcący się rozwijać lekarz znalazł w nim wiele ciekawych wykładów.

Sesję naukową rozpocznie lek. dent. Witold Popowicz, który opowie o mikrochirurgii endodontycznej, później prof. Halina Ey-Chmielewska opowie o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu lekarzy stomatologów.

Na koniec uczestnicy wysłuchają wykładu na temat artefaktów w obrazowaniu RTG.

Kolejny dzień konferencji rozpocznie prof. Konrad Małkiewicz. Opowie on o aparatach nakładkowych, w postaci szyn typu „aligner” oraz technikach druku 3D tychże aparatów.

Lek. dent. Krzysztof Adamowicz podzieli się swoimi wiadomościami na temat artykulatorów i artykulacji.

Dr n. med. Aldona Chloupek, kierownik oddziału kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w warszawskim szpitalu na Szaserów przedstawi najnowsze doniesienia diagnostycznie na temat tzw. zespołu Egla, a lek. dent. Marcel Firlej opowie o osteodensyfikacji w zabiegach implantologicznych.

Część naukową zakończy lek. dent. Mariusz Cięciara wykładem „Implantologia - postępowanie interdyscyplinarne”.

Konferencja odbędzie się od 11 do 14 maja 2023 r. w Juracie Hotel Delfin.

Szczegółowy program konferencji.

Oczywiście ten bogaty program naukowy, to nie wszystko co przygotowali organizatorzy dla uczestników konferencji. Na zakończenie obu dni czeka uroczysta kolacja koleżeńska oraz zabawa przy grillu. Przewidziane są też wycieczki na wschód i zachód słońca.

Patronat medialny nad konferencją objął Nowy Gabinet Stomatologiczny, a patronat merytoryczny Polski Stowarzyszenie Implantologiczne oraz Wojskowy Instytut Lotniczy.