W Medycznej Szkole Policealnej rozdano pierwsze świadectwa ukończenia szkoły na kierunku technik dentystyczny.  Świadectwa otrzymało 15 absolwentów. Egzaminy zewnętrzne z tej kwalifikacji odbyły się w połowie stycznia, a ich oficjalne wyniki znane będą w marcu.

- Wstępne opinie naszych absolwentów są bardzo optymistyczne i rokują, że wyniki mogą być bardzo dobre – mówi Marek Lemańczyk, dyrektor Medycznej Szkoły policealnej.

- Dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wkład w powstanie w naszej placówce właśnie tego kierunku - dodał.  

Był to efekt projektu unijnego "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dzięki tej inicjatywie powstała nowoczesna, bogato wyposażona pracownia o standardach odpowiadającym dzisiejszym zakładom protetycznym.

Mogą się w niej uczyć przyszli technicy dentystyczni w zakresie standardowych metod pracy oraz w zakresie nowoczesnej obróbki cyfrowej.

Pierwszy nabór na ten kierunek odbył się we wrześniu 2019 r. Nauka trwa 2,5 roku. Aktualnie w szkole kształci się kolejna grupa techników na I roku. Najbliższy nabór  - w maju 2022 r.