Fałszywe strony internetowe zawierają treści przypisane oryginalnym wydawnictwom naukowym, których czasopisma posiadają wskaźnik Impact Factor.

Warto pamiętać, że oficjalny wskaźnik Impact Factor (nazwa zastrzeżona dla firmy Thomson Reuters), publikowany jest raz do roku w Journal Citation Reports (JCR). Czasopismo, aby znalazło się na liście JCR, musi być indeksowane w jednej z baz Thomson Reuters Scientific.

Każdy autor, zabiegający o opublikowanie swojej pracy w czasopiśmie ze wskaźnikiem Impact Factor, zwrócić powinien uwagę chociażby na: - brak indeksacji prac w wymienianych na stronie bazach danych, - rozbieżność nazwisk redaktorów naczelnych, rady naukowej.

Lista fałszywych stron internetowych czasopism (hijacked journals) publikowane są na stronie: scholarlyoa.com