• Najczęściej do urazów w uzębieniu dochodzi u dzieci między 9–10 rokiem życia, co wiąże się często z ryzykownymi zachowaniami oraz niedojrzałością struktur zębów
  • Pierwsza pomoc i diagnostyka przy urazach zębów u dzieci to temat kursu organizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską
  •  Zgłoszenia na kurs tylko w formie pisemnej

Urazy zębów. U dzieci najczęściej

Jedno na troje dzieci doznaje urazu zębów mlecznych do 5 r. ż., zaś jedno na czworo - urazu zębów stałych do 12 r. ż. 

W zależności od lokalizacji, skali uszkodzeń i ogólnego stanu zęba będzie wymagał różnego typu interwencji stomatologicznej:

  • rekonstrukcji (nadbudowy),
  • leczenia kanałowego,
  • usunięcia, 
  • lub przynajmniej trzymiesięcznej obserwacji, by nie przeoczyć momentu, kiedy będzie konieczne wdrożenie leczenia.

Z danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT) wynika, że najczęściej do urazów w uzębieniu dochodzi u dzieci między 9–10 rokiem życia. Jest to związane nie tylko z  narażającym na ryzyko urazu zachowaniem, ale przede wszystkim z niedojrzałością struktur zębów stałych i nadal trwającym procesem ich uwapnienia.

Uraz zęba zawsze wymaga pilnej konsultacji lekarza dentysty. Im krótszy czas od zdarzenia do interwencji medycznej, tym lepsze rezultaty leczenia.

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Organizatorem szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i diagnostyki przy urazach zębów u dzieci jest Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Termin szkolenia:  21 października 2023, godz. 10:00 - 14:00
Miejsce: ul. Kazimierza Wielkiego 45, Wrocław

Kierownik naukowy szkolenia: dr n. med. Marta Berdzik-Janecka, konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej dla województwa dolnośląskiego.

Uczestnikom kursu przysługują trzy punkty edukacyjne. Udział w kursie jest bezpłatny

Pierwsza pomoc i diagnostyka przy urazach zębów. Program kursu

  •  10.00-11.30 - Pierwsza pomoc w urazach zębów u dzieci, dr n. med. Marta Berdzik-Janecka
  • 11.30-13.00 -Diagnostyka radiologiczna urazów – postępowanie, lek. dent. Dagmara Piesiak-Pańczyszyn
  • 13.00-13.30 - Dyskusja i zakończenie kursu

Pisemne zgłoszenia na kurs należy kierować do Komisji Kształcenia DRL.
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl 
lub telefoniczne pod numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081.