• NRL doprowadziła do upublicznienia przez CEM pytań i odpowiedzi z PES z lat 2018 - 2020
  • Jawne pytania i odpowiedzi z PES pozwolą na merytoryczny nadzór nad ich treścią
  • Kontrola jakości pytań będzie korzystna dla pacjentów, gdyż zwiększy się grupa lepiej wykształconych lekarzy specjalistów – ocenia NRL

Pytania i odpowiedzi z PES upublicznione 

- Upublicznienie pytań przez CEM z poprzednich sesji egzaminacyjnych nie tylko pomoże lepiej przygotować się do PES zdającym w kolejnych sesjach, ale przede wszystkim pozwoli na merytoryczny nadzór nad treścią pytań. Niejednokrotnie były one kwestionowane przez lekarzy w trakcie egzaminów – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. 

Pytania zostały ostatecznie przesłane do Naczelnej Izby Lekarskiej. Wcześniej CEM (po wyroku WSA) odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten jednak wskazał, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami. 

- Udostępnienie pytań przysłuży się nie tylko lekarzom przygotowującym się do egzaminu – choć oni najbardziej czekają na te pytania. Merytoryczny nadzór nad jakością pytań będzie korzystny dla całego społeczeństwa, w tym również pacjentów, którzy dzięki temu uzyskają dostęp do jeszcze lepiej wykształconych lekarzy specjalistów – dodał prezes NRL.

Lista pytań i odpowiedzi z PES ważna dla lekarzy dentystów   

Pliki z bazą pytań i kluczami odpowiedzi z PES przeprowadzonych w latach 2018-2020, które są w centrum zainteresowania lekarzy dentystów: