• Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum) przewodzi w stawce uczelni medycznych rankingu Perspektyw 2022 i zajmuje drugie miejsce (za Uniwersytetem Warszawskim) w kategorii wszystkich uczelni akademickich
  • W rankingu inaczej sytuują się uczelnie w analizie wydziałów lekarsko - stomatologicznych - inaczej wygląda zestawienie, gdy ocenie poddana jest cała uczelnia medyczna
  • Duża różnica notowań jest udziałem UM we Wrocławiu (2. pozycja w kategorii kierunku lekarsko - stomatologicznego) i 7. - w zestawieniu uczelni jako całości

Kierunek stomatologiczny w rankingu Perspektyw 2022

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki kierunku, składa się od 11 do 13. wskaźników, pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są wagi poszczególnych kryteriów – w zależności od typu uczelni i realizowanego profilu nauczania.

Główne kryteria:

  • prestiż
  • absolwenci na rynku pracy
  • potencjał akademicki
  • potencjał dydaktyczny
  • potencjał naukowy
  • umiędzynarodowienie

Kryteria dodatkowe (egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest o wyniki LEK i LDEK, uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu).

Ranking Perspektyw uniwersytetów medycznych (kierunek lekarsko - stomatologiczny) 

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1/2021i 1/2020 wsk. 100
2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3/2021i 3/2020, wsk. 82,6
3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2/2021i 2/2020, wsk. 81.4
4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5/2021i 4/2020, wsk. 79.2
5. Gdański Uniwersytet Medyczny 6/2021i 6/2020, wsk. 76.8
6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6/2021i 4/2020, wsk. 72.4
6. Warszawski Uniwersytet Medyczny 4/2021i 3/2020, wsk. 72.2
8. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9/2021i 8/2020, wsk. 69.4
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10/2021i 10/2020, wsk. 67.0
10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8/2021i 9/2020, wsk. 62.5

Zestawienie uczelni medycznych w kategorii open 

W rankingu wszystkich uczelni akademickich liderem w 2022 r. jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził lidera z 2021 r. Uniwersytet Jagielloński.

W kategorii open spośród uczelni medycznych, kształcących dentystów, siłą rzeczy pierwsze miejsce zajmuje także CM UJ. Jednak kolejne miejsca są inne niż w podanej wcześniej kategorii uczelni medycznych (ocena tylko kierunku lekarsko - stomatologicznego). Oznacza to tyle, że ranking dotyczący wyłącznie studiów lekarsko – stomatologicznych jest inny niż zestawienie traktujące łącznie wydziały lekarskie i lekarsko – stomatologiczne.

Ranking UM w kategorii open (miejsce  open/miejsce wśród UM):

2/1 CM UJ
7/2 Gumed
9/3 UM w Łodzi
12/4 WUM
16/5 PUM
16/5UM w Poznaniu
20/7 UM we Wrocławiu
21/8 UM w Białymstoku
21/9 UM w Lublinie
37/10 SUM w Katowicach