PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Praca dla asystenta. Składanie ofert do 23 sierpnia

Autor: nieck • Źródło: umw.edu.pl
28-07-2022, 12:34
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Praca dla asystenta. Składanie ofert do 23 sierpnia Możliwości pracy naukowej na wrocławskiej stomatologii Fot. Shutterstock
Trwa konkurs na dwa stanowiska asystenta (w grupie dydaktycznej)
na  Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas na składanie ofert do 23 sierpnia.
 • Wolne są dwa stanowiska asystenta na stomatologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Pracowników poszukuje asystent w grupie dydaktycznej Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją oraz Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
 • Termin na składanie ofert to 23 sierpnia

Wakat na stanowisku asystenta. Jakie wymogi konkursu

Kryteria przystąpienia do konkursu:

 • dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM;
 • tytuł zawodowy: lekarz - dentysta;
 • pełne prawo wykonywania zawodu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • złożenie oświadczenia, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;
 • spełnienie wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478):
  a) pełna zdolność do czynności prawnych;
  b) korzystanie z pełni praw publicznych;
  c) brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  d) brak kary dyscyplinarnej, pozbawiającej prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
  e) posiadanie kwalifikacji określonych w ustawie i statucie Uczelni.

Aplikowanie. Potrzebne dokumenty

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek konkursowy;
 • kwestionariusz osobowy;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursowych;
 • zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk: asystenta, lektora, instruktora);
 • spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu;
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych;
 • zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni;
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich;
 • oświadczenia określone w regulaminie konkursu.

Można aplikować na dwa stanowiska. Asystenta poszukuje  Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją oraz Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów: 23 sierpnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu (25 lipca 2022 r.).

źródło: umw.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH