PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Potrzebny kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

Autor: nieck • Źródło: umlub.pl/infoDENT24.pl
04-08-2022, 16:20
Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Potrzebny kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Możliwość pracy naukowej na UM w Lublinie Fot. Shutterstock
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dokumenty należy składać do 1 września.
 • Rozpisano konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie
 • Kandydaci proszeni są o udokumentowanie swojego dorobku naukowego, mają mieć także doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną 
 • Czas na składanie dokumentów do 1 września

Warunkami stawiane kandydatom

Jakie są wymagania stawiane kandydatom na funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie:

 • stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • specjalizacja z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz
  w kształceniu młodej kadry naukowej,
 • doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
 • czynna znajomość języka obcego oraz czynna znajomość języka polskiego
  w przypadku cudzoziemców,
 • pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

Stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Wykaz potrzebnych dokumentów

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Podanie do Dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • C.V.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu profesora,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną),
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej,
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
 • Plan kierowania Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • Opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 1  września 2022 r. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH